Global Home
İklim için değişim

İklim için değişim

Hedefimiz 2050 yılı itibarıyla net sıfır emisyon. Enerjinin yoğun olarak kullanıldığı kimya sektöründeki bir şirket için bu nasıl mümkün olabilir? Bunun iddialı bir hedef olduğu kesin. Ama bu hedefe ulaşabileceğimizden eminiz. Bunun nedeni, değişim arayışımızda, tüm süreçleri inceliyor, her şeyi sorguluyor ve farklı yerlerden ilham alıyor olmamız.

BASF’ta iklim için değişimi mümkün kılanlar, kişilerdir 

BASF_climate-campaign_trailerEN.png

Perde arkasında neler olduğunu izleyin: BASF’ın iklim için değişmek amacıyla attığı her küçük adımda, iklim korumasını bir öncelik haline getirenler, perde arkasındaki kişilerdir. Dönüşümü mümkün kılan, onların tutkuları ve gayretleridir.

Onlara Değişim Yaratanlar diyoruz – ve bunlar da onların hikayeleri... 

Perde arkasındakiler: Değişim Yaratanların videolarını izleyin

İklim koruma yol haritamız:

 

The picture shows two buttons with each an icon in it symbolizing the four pillars of change supporting climate change at BASF , in this case a wind turbine with the headline "Investing in renewable energy" and an arrow with the headline "Cutting emissions at our sites" Yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak Tesislerimizdeki emisyonları azaltmak
The picture shows two buttons with each an icon in it symbolizing the four pillars of change supporting climate change at BASF , in this case a recycling symbol with the headline "Recycling the things we value" and a footprint with the headline "Reducing your carbon footprint" Değer verdiklerimizi geri dönüştürmek Karbon ayak izinizi azaltmak

Küresel CO2 emisyonlarımızı azaltma konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. 1990’dan bu yana, bu değerleri neredeyse yarıya indirdik. Ayrıca, 2030 yılı itibarıyla emisyonlarımızı 2018 yılına kıyasla dörtte bir oranında azaltacağız. 2050 yılı itibarıyla, Paris İklim Anlaşması uyarınca, net sıfır emisyonu hedefliyoruz1
 

1 Hedef, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları içermektedir. Diğer emisyonlar, Sera Gazı Emisyonu Protokolüne göre CO2 eşdeğerine çevrilmiştir. 

Nasıl değiştiğimizi izleyin.

 

BASF'nin iklimi korumak için nasıl değiştiğini keşfedin: