Global Home
Biz kimiz?

Stratejimiz

visual-radar-en..jpg

Kimya bizim tutkumuz. Bir sektör lideri olarak, kimya ile çözülebilecek zorluklar için en cazip iş ortağı olmak istiyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır. Karlı bir şekilde büyümek ve aynı zamanda toplum ve çevre için değer yaratmak istiyoruz. Uzmanlığımız, yenilikçi ve girişimci ruhumuz ve Verbund entegrasyonumuzun gücü ile dünyayı daha iyi bir hale getirmeye yardımcı oluyoruz.

Kurumsal hedefimiz de bu amacı anlatır. “Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz”

İnsanoğlu büyük zorluklarla karşı karşıya. İklim değişiyor, doğal kaynaklar azalıyor, ekosistemler üzerindeki baskı artıyor ve artan dünya nüfusunun beslenmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir gelecek için çözümlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu noktada kimya önemli bir rol oynuyor. Hayatın hemen her alanında, yenilikçi ürün ve teknolojilerle daha fazla sürdürülebilirliğin önünü açabilir ve bunu başarmak için gereken değişimi hızlandırabilir. Bu inanç kurumsal amacımızda ifade edilir ve bizi her gün motive eden şeydir: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz.

Misyonumuz karlı bir şekilde büyümek, topluma ve çevreye olumlu katkıda bulunmaktır. Örneğin, BASF'nin çözümleri iklimin korunmasına, atıkların önlenmesine veya geri dönüştürülmesine, kaynakların daha verimli kullanılmasına, sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaların üretilmesine ve iklim-akıllı mobilitenin sağlanmasına destek oluyor.

Bununla beraber derin değişimlerden de geçiyoruz. BASF'nin 150 yılı aşkın tarihinde bir çok yaptığı gibi şirketimizi dönüştürmemiz gerekiyor. Bu kez, iklim nötrlüğüne ve döngüsel ekonomiye doğru ilerliyoruz. Bu, Avrupa Yeşil Anlaşması gibi uzun vadeli politika kararlarını yönetmeyi, Ukrayna'daki savaş gibi mevcut jeopolitik çatışmaların sonuçlarının üstesinden gelmeyi ve dijitalleşmeyi ilerletmeyi içeriyor. Tüm bunlar net bir vizyonun yanı sıra yüksek yaratıcılık ve esneklik gerektiriyor.

Uzun vadeli trendler ve belirsiz bir ortamdaki kısa vadeli gelişmeler kimya endüstrisi için zorlayıcı olsa da yeni iş alanları ve yenilikçi ürünler için sayısız fırsat sunuyor.

Kurumsal Hedefimiz

Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz 

Kimya endüstrisinde öncülük etmek ve güçlü hedefler ve somut bir yol haritası ile değişimi sorumlu bir şekilde şekillendirmek istiyoruz:

  • Enerji ve hammadde kaynaklarımızı kademeli olarak fosilden yenilenebilir kaynaklara geçiriyoruz.
  • Kaynak açısından verimli, güvenli ve güvenilir üretimin temeli olarak Verbund yapımızı güçlendiriyoruz. 
  • Ürünlerimiz için yeni, karbonsuz ve düşük karbonlu üretim süreçleri geliştiriyoruz.
  • İnovasyon süreçlerimizi hızlandırıyor ve daha düşük karbon ayak izine sahip yüksek performanslı ürünler geliştirmek için müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer ortaklarımzıla iş birliğini derinleştiriyoruz.
  • Döngüsel ekonomiyi güçlendirmek için çeşitli atık akışları için geri dönüşüm teknolojileri geliştiriyoruz.
  • Şirketin tüm alanlarında dijitalleşmenin bir çok fırsatından yararlanıyoruz.
  • Portföyümüzü, sistematik olarak büyüme alanları ve geleceğin teknolojileri ile uyumlu hale getiriyoruz ve sürdürülebilirliği değer zincirlerimize daha da güçlü bir şekilde entegre ediyoruz.
  • Çalışanlarımızın gelişebileceği ve BASF'nin uzun vadeli başarısına katkıda bulunabileceği bir çalışma ortamı yaratıyoruz.

Stratejik aksiyon alanlarımız

BASF'nin stratejik yönelimi, pazarlarımızın, rakiplerimizin ve ekonomik ortamın kapsamlı bir analizine dayanır. Küresel eğilimleri ve kısa vadeli gelişmeleri sürekli olarak izliyor ve fırsatları ve riskleri takip ediyouz.. Aşağıdaki altı stratejik eylem alanı, rekabetçi bir ortamda lider konumumuzu güçlendirirken müşterilerimize odaklanmamızı sağlar.

Two BASF scientists examining device

İnovasyon, başarımızın temel taşıdır. BASF, araştırma ve geliştirme alanındaki yaklaşık 10.000 çalışanı ve 2.3 milyar Euro civarındaki AR-GE harcamalarıyla kimya sektöründe liderdir. Akü malzemeleri, polimer teknolojileri, katalizör süreçleri veya biyoteknolojik yöntemler gibi belirli araştırma faaliyetlerini güçlendirerek bu konumu genişletiyoruz. Ayrıca, araştırma ve geliştirmeyi birbirine daha da yakınlaştırıyor, müşterilerimizin gereksinimlerini daha erken ve daha yoğun bir şekilde inovasyon süreçlerimize dahil ediyor ve müşteriler, üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer ortaklarla iş birliğini genişletiyoruz. 

Küresel araştırma faaliyetlerimizi 2022 yılında yeniden düzenledik. Daha önce üç araştırma bölümünün parçası olan iş ve uygulama odaklı birimler, operasyon bölümlerine entegre edilerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha yakın hale getirildi. Daha fazla verimlilik ve etkinlik için, çeşitli operasyon bölümleriyle ilgili araştırma faaliyetlerini yeni çapraz fonksiyonel ve bölgesel Grup Araştırma biriminde bir araya getirdik. Bu küresel araştırma bölümü, faaliyet bölümlerimizin müşteriye özel Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca kimyasal süreçlerde ve ürünlerde CO2'den kaçınma, enerji verimliliği ve geri dönüşüm teknolojileri gibi Grup'un tamamını ilgilendiren konularda bölümler arası projeler yürütmektedir.

İnovasyon hattımız, özellikle iklim koruması ve döngüsel ekonomi olmak üzere sürdürülebilirliğe yöneliktir. Bu, gelecekteki büyümenin temelini oluşturuyor. Örneğin plastiklerin kimyasal geri dönüşümü, akü ve katalizör teknolojileri, temel kimyasalların düşük karbonlu üretimi ve dijital, daha çevre dostu tarım gibi ürünler, süreçler ve “iş modelleri için temel yenilikler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda, otomotiv sektörü için hafif yapı ve yüzey çözümleri, kozmetik, deterjan ve temizlik ürünleri sektörleri için biyolojik bazlı ve biyoçözünür aktif maddeler ve enerji verimliliğine sahip yapı malzemeleri gibi müşterilerimize sürdürülebilirlik ve rekabet avantajları sunan tüm iş birimlerimizdeki ürün iyileştirmelerini ileriye taşıyoruz.

Daha fazlası

Action Area_SD.jpg

Ekonominin, çevrenin ve toplumun ayrılmaz bir şekilde bağlantılı ve birbiriyle ilişkili olduğuna inanıyoruz. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve teknolojilerimizle her üç alanda da değer yaratmak istiyoruz. Sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı 1994 yılında taahhüt ettik ve o zamandan beri faaliyetlerimizi sistematik olarak sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirdik. Sürdürülebilirlik konusunda bir düşünce lideri olarak konumumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz. Sürdürülebilirliği, hedeflerimizin, yönetim süreçlerimizin ve iş modellerimizin yanı sıra stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu, bizi müşterilerimizi destekleyen sorumlu ve cazip bir iş ortağı haline getiriyor, yeni büyüme alanları açıyor ve şirketimizin uzun vadeli başarısını güvence altına alıyor. Yaklaşımımız, sorumlu tedarik ve güvenlik ve üretimde kaynak verimliliğinden müşterilerimiz için sürdürülebilir çözümlere kadar tüm değer zincirini kapsıyor.

1990'dan bu yana, karbon emisyonlarımızı neredeyse yarıya indirirken aynı zamanda satış hacimlerini de ikiye katladık. 2030 yılına kadar, mutlak CO2 emisyonlarımızı 2018'e oranla %25 azaltmak1 istiyoruz ve bu amaçla 4 milyar Euro'ya kadar yatırım yapacağız. 2050 yılına kadar üretim tesislerimizden ve enerji alımlarımızdan net sıfır emisyon elde etmeyi hedefliyoruz. Karbon yönetimimizle iddialı iklim koruma hedefleri izliyoruz. Bu, sera gazı emisyonlarımızı azaltmak için sistematik olarak ilerlettiğimiz beş stratejik kaldıraçtan oluşuyor. 

Gelecekte, pazarlarımızda artan sürdürülebilirlik taleplerini yenilikçi çözümlerle karşılamak için ürün portföyümüzü iklim koruması, karbon nötrlüğü ve döngüsellik ile daha da uyumlu hale getirmek istiyoruz. Yeni metodolojiyi ilk kez 2023 yılında uygulayacağız. Buna ek olarak, dijital bir çözüm, yaklaşık 45.000 satış ürünümüzün karbon ayak izini -  ham üretimden teslimine kadar ("beşikten kapıya") hesaplamamızı sağlıyor. Bu, ürünlerimizin karbon yoğunluğu konusunda şeffaflık yaratmakta ve aynı zamanda değer zincirlerimiz boyunca sera gazı emisyonlarını azaltmak için önemli başlangıç noktaları sağlıyor.

1Mart 2021'de, 2030'a kadar önceki CO2 nötr büyüme hedefimizi (temel 2018: 21.9 milyon mt CO2e), mutlak CO2 emisyonlarını 2018'e kıyasla %25 azaltmak için yeni, daha iddialı bir iklim koruma hedefiyle değiştirdik (yeni hedef : 16.4 milyon mt CO2e).

Daha fazlası

Female BASF engineer working on production line

Temel işimiz kimyasalların üretimi ve işlenmesidir. Hem şimdi hem de gelecekte buradaki gücümüz, Verbund'da ve Verbund’un entegre değer zincirlerinde yatmaktadır. Verbund bize teknoloji, pazar, üretim ve dijital alanlarla ilgili birçok avantaj sunuyor. Temel kimyasallardan özel sistem çözümlerine kadar uzanan kapsamlı ürün portföyümüz, müşterilerimizin giderek çeşitlenen ihtiyaçlarını farklılaştırılmış bir teklifle karşılamamızı sağlıyor. Bu, yerel pazarların ihtiyaçları ve ortamı hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmemize izin veren onlarca yıllık deneyimimizle birleşen küresel varlığımızla tamamlanıyor.

Stratejimiz, yerel pazarlar için yerel üretim yapmak ve müşterilerimize yakın olmaktır. Pazar talebine göre kapasitelerimizi genişletmek ve tesislerimizin kullanılabilirliğini, verimliliğini ve esnekliğini daha da artırmak için bugün ile 2027 arasında dünya çapında 28,8 milyar € yatırım yapmayı planlıyoruz. Özellikle Asya'daki kimya pazarının güçlü büyümesinden faydalanmak istiyoruz (bkz. "Portföy"). Küresel üretim ayak izimiz, satışlarımızın ve kazanç dağılımımızın bölgesel olarak çeşitlendirilmesine katkıda bulunur ve risk yönetimimizin bir parçasıdır.  BASF Grubu bünyesindeki münferit pazarlarda ekonomik zayıflıkları ve büyüme beklentilerinin eksikliğini telafi etmemize yardımcı olur. Bu durum şu anda, yüksek doğal gaz fiyatlarının ve zorlu düzenleyici ortamın rekabet gücümüzü ve büyümemizi olumsuz etkilediği Avrupa ve özellikle Almanya için geçerlidir.

Daha fazlası

Female BASF engineer touching digitalized screen

Dijitalleşmenin çeşitli büyüme potansiyelinden yararlanmak ve ilgili fırsatları müşterilerimizin yararına kullanmak istiyoruz. Bunu başarmak için çalışanlarımız arasında dijital becerileri teşvik ediyoruz, ortaklarla iş birliği yapıyoruz ve dijital teknolojileri ve çalışma yöntemlerini işimizin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. 

Tesislerimizi dijitalleştirmek ve verileri sistematik olarak analiz etmek, süreçleri daha da otomatikleştirmemizi ve böylece kestirimci bakım ile tesislerimizin kapasitesini, kullanılabilirliğini ve verimliliğini artırmamızı sağlıyor. Farklı kaynaklardan gelen verileri birbirine bağlamak ve akıllı veri analizi için yapay zekayı kullanmak, işimizi daha verimli yönetmemiz ve örneğin lojistik gibi süreçlerimizi iyileştirmemiz için bize sayısız fırsat sunuyor.

Ürünlerin, hizmetlerin ve dijital tekliflerin birleşimi, müşterilerimiz için tarım veya 3D baskı gibi yeni iş modelleri ve avantajlar da sağlıyor. Ayrıca dijitalleşme, yenilikçi gücümüzü daha da fazla artırmamızı sağlıyor. BASF, dünya genelinde kimya sektöründe en güçlü bilgisayarlardan birine sahip: Quriosity. Örneğin, yeni kimyasal ürünlerin daha hızlı geliştirilmesini sağlayarak moleküllerin simülasyonu gibi karmaşık hesaplama işlemlerini önemli ölçüde hızlandırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda, 2021'de başlatılan Kuantum Teknolojisi ve Uygulama Konsorsiyumu (QUTAC) kurucu üyesi olarak, kuantum hesaplama gibi çığır açan teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, otomotiv değer zincirinde standartlaştırılmış bir veri alışverişi sistemi geliştirmek için ortaklarla çalıştığımız Catena-X ağı gibi diğer dijitalleşme girişimleriyle de ilgileniyoruz.

Daha fazlası

group of male engineers working in the production factory

Portföyümüzü, yüksek Verbund sinerjisine sahip inovasyon odaklı büyüme alanlarına daha da güçlü bir şekilde yönlendiriyoruz.

Son yıllardaki büyük satın almalar (pil malzemeleri, mühendislik plastikleri, tarım çözümleri) ve elden çıkarmaların (pigmentler, yapı kimyasalları, kağıt ve su kimyasalları) ardından, 2022 yılında elden çıkarmalar ve bölüme özgü ortaklıklarla bu rotada devam ettik. Planladığımız gibi, kaolin mineralleri işini KaMin'e ve attapulgit işini Clariant'a devrettik.

Aynı zamanda yatırımlarla organik büyümemizin temelini güçlendiriyoruz. Örneğin Kuzey Amerika'da, 2022 yılında Louisiana'daki Geismar tesisinde MDI genişlemesinin üçüncü ve son aşamasını başlattık. Avrupa'daki örnekler arasında Chalampé, Fransa'daki tesisimizde yeni bir hekzametilendiamin (HMD) tesisinin inşası ve Freiburg, Almanya'daki poliamid 6.6 üretimimizin genişletilmesi yer alıyor. Belçika'nın Antwerp kentindeki Verbund tesisinde 2024 yılına kadar alkiletanolaminler için dünya ölçeğinde yeni bir üretim tesisi inşa edilecek. 

Asya pazarı gelecekteki büyümemizde önemli bir rol oynayacak. %45'in üzerinde bir paya sahip olan Çin, halihazırda dünyanın en büyük kimyasal pazarıdır ve gelecekte küresel kimyasal üretimindeki büyümenin daha da güçlü bir itici gücü olacaktır. Asya ve özellikle Çin'deki güçlü inovasyon, üretim ve satış üssümüz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına farklı bir şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Bu dinamik büyüme pazarındaki konumumuzu daha da güçlendirmek için, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde yer alan Zhanjiang'da, Çin'de kurmayı planlıyoruz.İnşaat için nihai onayı 2022 yılında verdik. Tamamlandığında, Almanya'nın Ludwigshafen ve Belçika'nın Antwerp kentlerinden sonra BASF'nin üçüncü en büyük Verbund tesisi olacak. Ağustos 2022'de mühendislik plastikleri üretimine yönelik ilk tesisin başarılı bir şekilde faaliyete geçmesinin ardından, Zhanjiang'daki odak noktası, petrokimyasallar ve ara ürünlerin üretimine yönelik alt tesislerle birlikte bir buhar krakerinin inşasıyla başlayarak Verbund yapısının adım adım kurulmasıdır. Termoplastik poliüretanlar için bir tesisin tamamlanması ve neopentil glikol için bir tesisin kurulması çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca, Sinopec ile birlikte işletilen Çin'in Nanjing kentindeki Verbund tesisimizin genişletilmesi 2022 yılında faaliyete geçmiştir. Petrokimyasallar ve Ara Ürünler bölümlerinden ürünler için yeni tesisler 2023 yılı sonuna kadar burada inşa edilecek.

Ayrıca 2022 yılında küresel batarya malzemeleri işimizi daha da genişlettik. Buna, üretim kapasitemizi artırmaya ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın üç kilit bölgesinde yenilikçi geri dönüşüm konseptleri oluşturmaya yönelik yatırımlar da dahildir. Almanya'daki Schwarzheide tesisinde, 2022 yılının sonunda katot aktif maddeleri1 için yeni bir üretim tesisi için çok adımlı devreye alma sürecine başladık. Ayrıca, Schwarzheide'de1 pil geri dönüşümü için 2023'te devreye alınması planlanan bir prototip tesisin yanı sıra ticari ölçekte pillerden siyah kütle üretimi için bir tesis inşa ediyoruz (planlanan başlangıç: 2024). Katot aktif maddeleri için öncü maddeler sağlayan Harjavalta, Finlandiya'daki2 üretim tesisimizin entegrasyonu üzerinde çalışıyoruz. Kuzey Amerika'daki mevcut tesislerimizin yanı sıra, Kanada'nın Bécancour kentinde katot aktif malzemeleri ve pil geri dönüşümü için yeni bir üretim tesisine yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeni tesis, tam entegre öncü katot aktif malzeme tedariki potansiyeli ile yılda 100 kilotona kadar katot aktif malzeme genişletmek için olanak sağlıyor. Ayrıca Çin'deki BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd.'nin kapasitesini yılda 100 kilotona çıkarıyoruz. Changsha ve Shizuishan tesislerindeki yeni üretim hatları için çok adımlı devreye alma süreci, planlandığı gibi 2022'nin sonlarında başladı. Japonya'nın Onoda kentinde, BASF TODA Battery Materials LLC'deki katot aktif malzemeleri için üretim kapasitelerini genişletme çalışmaları da 2022'nin sonundan bu yana devam ediyor. 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor. Tüm kilit bölgelerdeki üretim tesislerimiz ve artan kapasitelerimiz, ilgili pazarlardaki akü hücresi ve otomotiv üreticilerine özel ve sürdürülebilir çözümlerle daha da kapsamlı bir şekilde hizmet vermemizi sağlıyor.

1Schwarzheide ve Ludwigshafen, Almanya'daki yatırım ve araştırma faaliyetlerimiz, IPCEI on Batteries (finansman kodu 16BZF101A/B) kapsamında Almanya Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı ve Almanya'nın Brandenburg eyaleti Ekonomik İşler, Çalışma ve Enerji Bakanlığı'ndan fon almaktadır.

2Finlandiya'daki yatırım, Finlandiya hükümetinin inovasyon finansmanı ve ticareti, seyahat ve yatırım teşviki için bir devlet kuruluşu olan Business Finland tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Daha fazlası

Two BASF employees working together

Çalışanlarımız, BASF'nin başarısının anahtarıdır. Bu nedenle, çalışanların bireysel yeteneklerini besleyen ve geliştiren, onların ve ekiplerinin en iyi şekilde performans göstermelerini sağlayan ilham verici bir çalışma ortamına sahip olmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Yüksek performanslı organizasyonumuzu daha da iyi hale getirmek için üç eylem alanını takip ediyoruz: yetkilendirme, farklılaştırma ve sadeleştirme. Aynı zamanda, çalışanlarımızın müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde çözüm odaklı yanıt vermelerini sağlayan bir liderlik kültürünü teşvik ediyor ve destekliyoruz. Çalışanlarda, görüşlerde ve deneyimlerde çeşitliliğe yaratıcılık ve yenilik için çok önemli olduğu için değer veriyoruz. Cesur fikirleri benimsiyor, çalışanlarımızın bunları uygulamalarına yardımcı oluyor ve aksiliklerden ders çıkarıyoruz. Karşılıklı güven, saygı ve en iyi performansa kendini adamaya dayanan açık geri bildirim ve liderlik kültürü üzerine kurulmuştur.

Takımımıza katılın

Değerlerimiz

Dünyayı daha iyi hale getirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Bizi harekete geçiren ve kurumsal amacımızın merkezinde yer alan şey budur: Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Nasıl davrandığımız çok önemlidir. BASF'nin dört kurumsal değeri, hedeflerimizin ve ortak kimliğimizin bir ifadesidir ve dünya genelinde bizim için bir pusula görevi görür.

Davranış Kurallarımız ve küresel standartlarımızla birlikte, TEMEL değerlerimiz paydaşlarımızla sorumlu davranış ve güvene dayalı ilişkilerin temelini oluşturur.