България
Кариери

Вашият път към нас: бърз поглед

Нашата процедура за кандидатстване

Убедени сме, че многообразието носи повече успех на фирмата ни и я прави по-привлекателна. Затова ще се радваме да кандидатствате при нас, независимо от какъв пол и на каква възраст сте, от коя страна произхождате, каква е сексуалната Ви ориентация, дали имате увреждания и какви са възгледите Ви за света.

Ако искате да разберете повече за нашия процес по подбор на персонал, щракнете по-долу върху съответната стъпка, от която се интересувате.

Ден за лично интервю

Ако в процеса на предварително проучване сме сметнали кандидатурата Ви за убедителна, ще Ви поканим на ден за лично интервю. BASF предпочита да не ползва центрове за оценка и тестове за назначаване на длъжност, освен в случая на току-що завършили образованието си кандидати за професионално обучение в Германия. Основната цел на деня за лично интервю е да Ви опознаем по-добре и да Ви дадем възможността да се срещнете с евентуалните си бъдещи колеги и да придобиете представа от BASF като работодател.