TOP
Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangl
България
Кои сме ние

Ние създаваме химия – иновации за бъдещето

Растящите нужди от храна, електроенергия и чиста вода за бързо нарастващото население на Земята, ограничените ресурси и защита на климата – балансирането на всички тези фактори е най-голямото предизвикателство в днешно време. Основаващите се на химията иновации са много важни, тъй като те имат решаващ принос при разработването на нови решения.

Нашите изследвания

Приблизително 11,000 служители на BASF по света извършват изследователско-развойна дейност в областта на иновациите в химическата промишленост.  

Изследователски факти и данни 2018

~11,000

служители в изследователско-развойна дейност по света

~2,028 million €

разходи за изследователско-развойна дейност

~70

локации по света за изследователско-развойна дейност

~3,000

изследователско-развойни проекта

~900 

нови патента по света за 2018

150 години периодична таблица

Тази година международната общност отбелязва най-известната таблица в света - периодичната таблица на елементите.

Приоритетни области в научноизследователската ни работа

Химията като интердисциплинарна наука играе основна роля в справянето с предизвикателствата на бъдещето, тъй като иновациите в химическата сфера дават отговорите на точно онези въпроси, които ще засягат човечеството в бъдеще: суровини, околна среда и климат, изхранване и качество на живот.

Нашите иновации в BASF

BASF е една от най-иновативните компании в света. Иновациите са наш извор и движеща сила. Със своите продукти и процеси, ние предлагаме устойчиви решения за глобалните предизвикателства.


Creative solutions and efficient research by interdisciplinary, diverse teams

Нашият път към иновациите

За BASF иновациите са изключително важни, за да можем да се отличим сред останалите участници в една оспорвана пазарна среда. Иновационната ни мощ се дължи на екипа ни от висококвалифицирани специалисти с различно профилиране, които работят на места по целия свят.