Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Продукти

Man sitting in a green long grass field wearing a hat

Земеделие

Земеделието днес е по-сложно от всякога. Непредсказуеми метеорологични условия, контрол на вредителите и растителна защита, промени в пазарните цени, оскъдица на природни ресурси: и всичко това – в св...
long exposed image of highway at night with red and yellow lines

Автомобили и транспорт

По-голяма горивна ефективност, по-малко въздействие върху околната среда, свобода в дизайна, повече комфорт и безопасност.
Two scientist wear red safety goggles analyzing chemical holding cue cards

Химикали

Сегментът „Химикали“ е съсредоточен върху поддържането и развитието на Производственото обединение (Production Verbund) на BASF.
Landscape view of a city surrounded by high rises

Строителство

В BASF създаваме нещо повече от химикали – ние създаваме химия. Вече над 50 години работим в тясно сътрудничество със заинтересованите лица в строителния бранш, за да бъдат възможни екологосъобразните строителни проекти.
Woman standing at a train station looking at her phone with red phone cover

Електроника и електротехника

Електронните устройства и електроуредите са неделима част от ежедневието ни, а в бъдеще значението им ще нараства още повече. 
Landscape view of a bridge by the water with windmills during sunset

Енергия и ресурси

Все по-голямото търсене на енергия и ресурси налага необходимостта да разработваме енергийни решения, които са по-устойчиви и съобразени с нуждата от енергийна ефективност и опазване на околната среда. 
Two little boys holding ledge looking down surrounded by trees and mountains

Мебели и дървообработване

Клиентите от мебелната и дървообработващата промишленост очакват не само отлично качество и експлоатационни параметри, но и интелигентни решения за намаляване на оперативните разходи и адаптиране на п...
Stage_Home_Care_New

Домакински препарати, индустриално почистване

В BASF използваме експертния си опит в областта на високоефективните химикали и предлагаме решения, с които грижите за дома, индустриалното и професионалното почистване стават по-ефективни и удобни, а...
Group of people laughing and having a picnic cheer-sing cups

Изхранване

9 милиарда души, а само една планета: за да се задоволят нуждите на бъдещото население на света, ще трябва от по-малко ресурси да произвеждаме повече. Как ще изхранваме 9 млрд. души през 2050 г.?
Woman in a grocery aisle picking out baby food

Опаковки и печат

Независимо дали става въпрос за запазване свежестта на храната, удобно опаковане или оптимизиране на разходите, ние разбираме нуждите на Вашия бранш. Насочили сме иновациите си към реализирането на те...
Painter on an industrial lift painting a building pink

Бои и лакове

Иновативните, все по-устойчиви решения помагат на производителите на бои и лакове да развият формулите си още повече. 
Happy woman laying down holding cute/happy baby laying on her chest

Козметика и лична хигиена

Разполагаме с ресурсите на световен лидер в бранша, както и със задълбочените познания за потребителите и иновативната сила, която очакват клиентите ни. Във всички козметични сегменти нашето печелившо...
Two scientists discussing work in a lab

Фармацевтични продукти

Много често решението на сложните проблеми е просто. Ние в BASF знаем, че иновациите, бързото достигане до пазара и оптимизирането на разходите са от ключово значение за фармацевтичните фирми.
Three people working together inspecting tire rim in a garage

Пластмаса и гума

Когато става въпрос за висококачествени, леки и високоефективни материали, BASF диктува тенденциите в промишлените браншове. Прилагайки своята доказана компетентност в областта на материалознанието, ние предлагаме решения за Вашите предизвикателства.
142019280

Целулоза и хартия

От най-голям доставчик на химикали за производство на хартия до водещ доставчик на промишлена химия за хартиената индустрия
Cute little girl trying on red heels

Кожа, обувки, текстил

Осигуряване на по-устойчиво бъдеще чрез иновации