България

Техническа поддръжка на сайта

За запитвания обърнете се към:

БАСФ ЕООД

бул. България 118, Абакус Бизнес Център, ет.1, 1618 София, България

тел: +359 2 915 20 58

факс: + 359 2 915 20 34

Имейл адрес: office-bulgaria@basf.com  

Борд на директорите:

Мартин Брудермюлер, Председател;
Ханс-Улрих Енгел, Вице Председател;
Саори Дуборг; Михаел Хайнц; Маркус Камит; Мелани Маас-Брунер; Уейн Т. Смит

Надзорен съвет: Курт Бок, Председател

BASF SE
67056 Ludwigshafen, Germany
Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
Sales tax identification number: DE 149145247

Този сървър се хоства от:

BASF Digital Solutions GmbH
Information Processing and Network Services
Pfalzgrafenstr. 1, D-67061 Ludwigshafen