България

Техническа поддръжка на сайта

За запитвания обърнете се към:

Борд на директорите:

Kurt Bock, Chairman;
Martin Brudermüller, Vice Chairman;
Saori Dubourg; Hans-Ulrich Engel; Sanjeev Gandhi; Michael Heinz; Markus Kamieth; Wayne T. Smith

Надзорен съвет: Jürgen Hambrecht, Chairman

BASF SE
67056 Ludwigshafen, Germany
Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
Sales tax identification number: DE 149145247

Този сървър се хоства от: