Global Home
Data protection @BASF

Обработка на данни в групата на BASF

На този уебсайт бихме искали да ви обясним как по принцип се обработват лични данни в групата на BASF.

Защитата на данните е от висок приоритет за BASF. Това включва високо ниво на прозрачност. Тук можете да намерите информация за това как BASF обработва лични данни на лица за контакт на клиенти и бизнес партньори.

 

Александра Хауг

Служител по защита на данните на BASF

Data_Protection_051905_shutterstock_1089540224_RGB.jpg

Тук можете да намерите общ преглед на координаторите в ЕС за защита на данните.

Дружеството на BASF, с което сте в контакт, отговаря за обработката на данните, освен ако не е посочено друго (наричано по-долу "BASF", "Администратор" или "ние"). Администраторът може да бъде идентифициран, например, по следния начин:
 

 • Ако сте наш клиент, доставчик на услуги или снабдител, или имате други бизнес отношения с BASF, вашият договорен партньор от групата на BASF е администраторът на лични данни.
 • На уебсайтове или в каналите на социалните медии, Администратор е дружеството на BASF посочено в политиката за поверителност, отпечатъка или условията за ползване.
 • Ако сте участник в събитие на BASF, Администраторът е компанията BASF, която провежда събитието. 
 • За цифрови събития, Администраторът е дружеството на BASF, което отправя покана за съответното цифрово събитие.
 • Ако сте посетител на нашите производствени помещения, Администраторът е компанията BASF, с която имате уговорка за среща и в чиито помещения влизате.
 • Ако резервирате в хотел на BASF или сте гост на ресторант на BASF, компанията BASF е администраторът, който управлява съответния обект.

Като международно активна група, BASF има лица за контакт за защита на данните за всяка страна. За страните от Европейския съюз ще намерите тук преглед с адресите за контакт.

Освен това можете по всяко време да отправяте въпроси и притеснения относно защитата на данните към нашата централна служба за защита на данните:

data-protection.eu@basf.com

В рамките на BASF Group, BASF SE, в качеството си на холдингово дружество, изпълнява централни функции, които изискват обработване на лични данни, и които могат да бъдат изпълнявани и за други дружества от BASF Group. Такива централни функции могат да бъдат например:
 

 • Отдел „Корпоративни комуникации“
 • Отдел „Човешки ресурси“
 • Централизирано управление
 • Правен отдел, отдел „Съответствие“, Сигурност на фабриката, Корпоративен одит, Защита на данните
 • Централно снабдяване
   

Освен това, някои дружества от групата на BASF обработват лични данни като доставчици на услуги в рамките на групата, като обработката на данни може да се извършва и от името на съответните дружества от групата BASF. Това могат да бъдат например:
 

 • ИТ услуги
 • Центрове за споделени услуги
   

BASF използва и централни системи за обработка на данни, които позволяват стандартизирани процеси на обработка на данни. Такива системи могат да бъдат например:
 

 • Централни бази данни, като CRM или системи за управление на доставчици
 • Централни системи за архивиране и управление на документи
 • Централни комуникационни системи

BASF обработва лични данни единствено и само за конкретни цели. В хода на нашите бизнес дейности възникват различни ситуации на обработване, за които обикновено ви информираме в рамките на съответната дейност, например под формата на декларация за защита на данните на уебсайта.

Като цяло BASF обработва вашите лични данни за следните цели:
 

 • Договор

Ако вие или компанията, за която работите, сте сключили договор с BASF, ние обработваме лични данни, ако и доколкото това е необходимо за изпълнението на договора. Обработката на данни включва основни данни и данни за контакт, както и данни, свързани с договора, които могат да съдържат и лични данни на наши клиенти, търговски партньори, доставчици на услуги, доставчици, продавачи и други бизнес партньори. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД и буква е) от ОРЗД, при условие че договорът е сключен между BASF и друго юридическо лице.
 

 • Комуникация с лицата за контакт

Ако се свържете с нас, ние обработваме личните ви данни, предоставени в съответния формуляр за контакт, за да обработим заявката ви или да се свържем с вас. Ако е необходимо, ще препратим искането ви вътрешно до колегите, които отговарят за това да подпомогнат искането ви. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД.

 

 • Сътрудничество с бизнес партньори

Извън взаимоотношенията с клиенти, доставчици на услуги и доставчици, ние също така работим с компании и институции по проекти, съвместни предприятия и други форми на сътрудничество, за да постигнем напредък в науката и да допринесем за теми, свързани с нашите бизнес цели. По-специално, обработваме данни за контакт на нашите партньори за сътрудничество и данни, свързани със съответното сътрудничество, за целите на изпълнението на проекта и изграждането на мрежи. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 

 • Връзки с обществеността и представителство на интересите в публичния и политическия сектор

BASF следи отблизо текущите събития и обществените дискусии, които засягат нашите продукти и корпоративни цели. В този контекст ние редовно работим с вестници и списания, за да отговаряме на запитвания от тяхна страна и да съгласуваме статии. Освен това използваме списъци за кореспонденция с пресата, за да информираме избрани представители на независими медии за събития, свързани с компанията. За тези цели обработваме данни за контакт с журналисти и представители на пресата. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Освен това BASF поддържа и управлява уебсайтове, на които предоставяме информация на заинтересовани страни, клиенти и други бизнес партньори. В този контекст BASF обработва лични данни, които са необходими по технически причини за представянето на уебсайта (напр. IP адрес и строго необходими "бисквитки"). Освен това понякога се използват и бисквитки за измерване на ефективността на уебсайта. Допълнителна информация за конкретното използване на такива услуги и за по-нататъшното обработване на лични данни можете да намерите в политиката за поверителност на съответния уебсайт.

 

 • Събития

Ако BASF провежда събития, ние обработваме данните за контакт на участващите гости, за да проведем събитието. В зависимост от събитието това може да включва и информация, свързана с кетъринга, напр. хранителни непоносимости или алергии. Ако по време на събитието се правят снимки, видеозаписи или други записи, ние ще информираме участващите гости отделно, по-специално ако се планира публикуване на записите, и ще получим необходимите съгласия. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД, освен ако не е посочено друго.

 

 • Маркетинг

Ако имаме вашето съгласие или ни е позволено по друг начин, ще ви предоставяме информация за продукти и теми от BASF, включително информация, свързана със събития. За целите на предоставянето на тази информация обработваме вашите данни за контакт, предоставени в съответните формуляри за регистрация или заявка, с цел извършване на съответната маркетингова дейност, напр. изпращане на бюлетина или проучване на удовлетвореността на клиентите на . Точната информация за канала за комуникация, целите на обработката и обработваните лични данни можете да намерите в съответната молба за съгласие и/или в свързаната с нея декларация за защита на данните.

Ако и доколкото ни предоставите обратна връзка, ние обработваме вашата информация, за да подобрим качеството на нашите продукти и услуги. В този случай можем да се свържем с вас, за да обсъдим всички последващи въпроси, които могат да възникнат от тази обратна връзка. 

Правното основание за тази обработка на данни е вашето съгласие, чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или съответното правно основание, за което сте уведомени по друг начин и конкретно.

 

 • Поддържане и защита на сигурността на нашите съоръжения, продукти и услуги

За целите на предотвратяването и откриването на рискове за сигурността, измамни процедури или други престъпни или вредни действия; обработваме основни данни и данни за контакт, за да идентифицираме субектите на данни, напр. в контекста на въвеждането на доставчика на услуги или в контекста на предоставянето на достъп до клиентски портали. Обработката на данни включва също така спазването и изпълнението на задълженията на BASF за полагане на грижи и надлежна проверка. В такива случаи обработваме вашите данни за контакт, за да ви информираме за важни промени във формулите на продуктите или одобренията. 

Ако ни посетите лично, ще ви издадем дневни пропуски, за да ви предоставим достъп до нашите помещения и да контролираме достъпа от съображения за сигурност чрез процеси като издаване на пропуск за посетители. За тази цел обработваме конкретна информация за Вас, като например Вашето име, Вашата дата на раждане, лицата, които посещавате, номера на Вашата лична карта, Вашия телефонен номер и продължителността на посещението Ви в дни. Ако е необходимо, трябва да отговорите на тестови въпроси относно безопасното поведение на територията на фабриката в рамките на тест за безопасност; в този случай резултатите от теста се запазват. За шофьорите BASF обработва и регистрационния номер на използваното превозно средство. Ако като шофьор превозвате опасни товари, опасните товари се проверяват и контролът се документира.

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 

 • Съответствие със законовите изисквания 

Ако и доколкото това се изисква от закона, обработваме вашите лични данни, за да изпълним законови изисквания. Това могат да бъдат например задължения за запазване на данъчни и търговски данни или разпоредби за предотвратяване на престъпления от тип „бели якички“, като например закони за пране на пари.

Ако сте акционер на BASF, ние ще обработваме Вашите лични данни, необходими за вписването Ви в регистъра на акционерите на BASF, и по причини, свързани с корпоративното и акционерното право (напр. въз основа на § 67 от германския Закон за акциите - Aktiengesetz ). Получаваме Вашите лични данни от банката, участваща в покупката на акции.

Ако и доколкото е необходимо, работим и с представители на властите, за да координираме с тях правно значими въпроси. В този контекст обработваме данни за контакт и данни, свързани със съответното сътрудничество, за целите на правната координация.

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, раздел 1, букви в) и е) от ОРЗД.

 

 • Обработка на данни в контекста на правни въпроси

В контекста на съдебни спорове можем да обработваме лични данни в рамките на тези спорове. Поради това обработваме лични данни и ако и доколкото това е необходимо за уреждане на правни спорове; за изпълнение на съществуващи договори; както и за предявяване, упражняване и защита на правни претенции. 

Правното основание за тази обработка на данни е чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД.

Като международна група, BASF разчита на гъвкави и удобни за ползване форми на комуникация и същевременно има интерес да комуникира ефективно и според нуждите си вътрешно и с външни страни.

Поради тези причини, BASF използва цифрови конферентни системи за провеждане на цифрови събития, и по-специално:
 

 • Комуникация с вътрешни и външни заинтересовани страни, например в рамките на срещи и онлайн конференции.
 • Провеждане на онлайн събития (напр. уебинари, информационни събития за обучение)
   

Когато използвате цифрови конферентни системи, ние обработваме следните категории лични данни по технически причини, когато използвате някоя от нашите цифрови конферентни системи: 
 

 • Данни за комуникация (напр. имейл адрес)
 • Файлове с дневници, данни от дневници (напр. версия на конферентната система, IP адрес, аудио и видео кодек) 
 • Метаданни (напр. време на участие, посочване на медийния възел, използвания хардуер, версия на операционната система и др.)
 • Данни за потребителския профил (например вашето потребителско име (ако сами го предоставите) и профилната ви снимка, ако и доколкото е технически достъпна)
 • Информация за сметката на BASF (когато се използва от служители на BASF)
   

В зависимост от вида и формата на цифровото събитие, обработваме следните категории лични данни, при условие, че ни ги предоставите доброволно:
 

 • звукови предавания, освен ако не сте заглушили микрофона си.
 • Въвеждане на текст, ако използвате съответната функция за чат
 • Видео предавания, ако функцията на камерата е активирана от вас.
 • Прикачени файлове, когато ги качвате по време на събитие
   

Ние извършваме съответната обработка на данни въз основа на легитимен интерес в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от горепосочените цели за обработване на данни. 

BASF обикновено използва следните цифрови конферентни системи:

 

Конферентната програма на Cisco Systems ни позволява да ви предложим видео/аудио участие в нашите цифрови събития. В зависимост от събитието използваме режима на Центъра за срещи, Центъра за събития или Центъра за обучение (наричан по-долу "WebEx"). 
 

WebEx е софтуер на компанията

Cisco Systems Inc.
170 West Tasman Dr.
Сан Хосе
КАЛИФОРНИЯ 95134
ОБЕДИНЕНИ ЩАТИ
(наричана по-долу "Сиско")
 

Обработката на данни с WebEx се извършва на сървъри в центрове за данни в Европейския съюз. В този контекст ние използваме споразумения за обработка на поръчки в съответствие с чл. 28 от ОРЗД, за да гарантираме, че се прилагат широкообхватни технически и организационни мерки, които отговарят на приложимото към момента най-съвременно ниво на ИТ сигурност, например по отношение на оторизацията за достъп и концепциите за криптиране от край до край за линиите за данни, базите данни и сървърите.

За целите на дистанционната поддръжка Cisco може да поиска достъп до сървърите. Този достъп ще бъде проверен от нас за всеки отделен случай и ще бъде предоставен след одобрение. В този случай такъв достъп може да бъде осъществен и от филиали на Cisco от страни извън Европейския съюз. В случай на достъп от страни извън Европейския съюз, в отделни одобрени от нас случаи, сме сключили стандартни договори на ЕС (стандартни договорни клаузи) със Cisco. За да гарантираме адекватно ниво на защита на данните при прехвърляне на лични данни към трета държава, като например САЩ като конкретен случай, сме приложили допълнителни мерки под формата на най-съвременни технически и организационни мерки, като например оторизация на достъпа и концепции за криптиране на линиите за данни, базите данни и сървърите.

Функцията за видеоконференции на Microsoft Teams ни позволява да ви позволим да участвате чрез видео/аудио в нашите цифрови събития. Използваме Microsoft Teams, за да провеждаме онлайн събития. В Microsoft Teams използваме режима за екипни срещи.

Microsoft Teams е част от Microsoft Office 365. Microsoft Teams е платформа за продуктивност, сътрудничество и обмен на информация за отделни потребители, екипи, общности и мрежи, използвана в BASF. MS Teams разполага и с функция за видеоконференции. 

Microsoft Office365 е софтуер на компанията  


Microsoft Ireland Operations Limited

One Microsoft Place
Бизнес парк South County
Leopardstown
Дъблин 18
D18 P521
Ирландия
(наричана по-долу "Microsoft")


Microsoft Teams
е част от облачното приложение Office 365, за което трябва да се създаде потребителски акаунт. 

Обработката на данни с Office 365 се извършва на сървъри в центрове за данни в Европейския съюз (в Ирландия и Нидерландия). За тази цел сме сключили споразумение за обработка на поръчки с Microsoft в съответствие с чл. 28 ОТ ОРЗД. В съответствие с това сме договорили с Microsoft обширни технически и организационни мерки за Office 365, които отговарят на приложимото към момента най-съвременно ниво на ИТ сигурност, например по отношение на концепциите за оторизация на достъпа и криптиране от край до край за линиите с данни, базите данни и сървърите.

Освен това внедрихме функцията "Клиентска кутия" в Office 365. Функцията "Customer Lockbox" гарантира, че Microsoft няма достъп до вашето съдържание в случаите на поддръжка без предварителното разрешение на администратор на BASF. Това гарантира, че само оторизираните заявки позволяват достъп до вашето съдържание. Функцията "Customer Lockbox" се използва само ако конвенционалните софтуерни решения за отстраняване на проблеми вече не помагат в случай на поддръжка.  

За целите на дистанционната поддръжка Microsoft може да поиска достъп до сървърите. Този достъп ще бъде проверен от нас за всеки отделен случай и ще бъде предоставен след одобрение. В този случай такъв достъп може да бъде осъществен и от филиали на Microsoft от страни извън Европейския съюз. В случай на достъп от страни извън Европейския съюз в одобрения от нас отделен случай сме сключили стандартни договори на ЕС (стандартни клаузи за защита на данните) с Microsoft. За да гарантираме адекватно ниво на защита на данните при прехвърляне на лични данни към трета държава, като например САЩ в конкретния случай, ние сме предприели, както е описано по-горе, допълнителни мерки под формата на най-съвременни технически и организационни мерки, като например: Внедрени концепции за оторизация на достъпа и криптиране на линиите за данни, базите данни и сървърите.

Microsoft си запазва правото да обработва данни на клиенти за свои собствени легитимни бизнес цели. Нямаме влияние върху тази обработка на данни от страна на Microsoft. Доколкото Microsoft Teams обработва лични данни във връзка с легитимни бизнес цели, Microsoft е независим администратор на тези дейности по обработване на данни и като такъв отговаря за спазването на всички приложими разпоредби за защита на данните. Ако се нуждаете от информация за обработката на данни от Microsoft, моля, консултирайте се със съответното изявление от Microsoft.

По принцип онлайн събитията в BASF не се записват. Въпреки това, в обосновани индивидуални случаи, по изключение може да се осъществи запис. В тези случаи участниците ще бъдат информирани отделно и изрично преди цифровото събитие и в началото на срещата.

Допълнителна информация можете да получите от съответното лице за контакт за онлайн събитието или от лицето за контакт за защита на данните в BASF.

Като химическа компания, която се занимава с опасни и вредни вещества, наред с други неща, ние сме заинтересовани да гарантираме безопасността на нашите заводи и нашите служители. Поради тази причина, BASF извършва видеонаблюдение на избрани места на територията на своите предприятия, ако и доколкото е необходимо, за да гарантира аспектите на безопасността в BASF. Общественото пространство, както и частното пространство на физически лица (напр. частни градини) не се наблюдават. BASF предоставя информация на място чрез знаци и пиктограми, поставени в близост до системата за видеонаблюдение, за конкретното видеонаблюдение, което се извършва във всеки отделен случай.

Допълнителна информация за защитата на данните можете да намерите в съответната система за видеонаблюдение.

BASF се интересува от това да се представя по възможно най-много канали, да бъде достъпна за клиенти, доставчици на услуги, други бизнес партньори, кандидати и заинтересовани страни, както и да популяризира теми и продукти чрез социалните мрежи.

Обработваме лични данни, когато посещавате BASF в каналите на социалните медии. Чрез различните ни канали за социални медии, искаме да ви предложим широка гама от мултимедийни услуги и да обменяме идеи с вас по важни за вас теми. В допълнение към съответния доставчик на социална мрежа, ние също така събираме и обработваме лични данни на потребителите в нашите канали за социални медии. За съответните цели на обработката на данни и категории данни се позоваваме на отделните канали на социалните медии, които са обяснени по-подробно по-долу. 

По принцип обработката на данни служи за следните цели: 

 

 • Комуникация с посетителите на каналите на BASF в социалните медии; 
 • Обработване на запитвания от посетителите на каналите на BASF в социалните медии; 
 • Събиране на статистическа информация за обхвата на каналите на BASF в социалните медии; 
 • Провеждане на проучвания сред клиенти, маркетингови кампании, пазарни анализи, лотарии, състезания или подобни промоции или събития; 
 • разрешаване на спорове и разногласия, установяване, упражняване или защита срещу правни претенции или съдебни спорове, изпълнение на съществуващи договори. 


Обработката на вашите лични данни е необходима за постигането на тези цели. 

Като част от дейностите ни в социалните медии използваме и технологии за т.нар. социално слушане или социален мониторинг (наричани по-долу "социално слушане"), за да получим представа за възприемането на нашите продукти и услуги и да установим евентуални възможности за подобрение. По този начин оценяваме коментарите и приноса на съответната мрежа в социалните мрежи според заявка за търсене. Можем да преглеждаме само тези приноси, които са били свободно предоставени на неограничен кръг от потребители на социалната мрежа.

Събраните данни и обхватът на обработката на данни обикновено се определят от вида и съдържанието на съответната заявка за търсене и от приноса. Например може да бъде засегната публикация в текстова форма или качен файл с изображение. 

По принцип, получаваме само статистическа информация като резултат от нашите заявки за търсене. В отделни случаи обаче като резултати от търсенето може да ни бъдат показани и конкретни публикации и коментари, които също могат да предоставят заключения за личните данни на отделните потребители, например защото конкретните публикации или коментари съдържат потребителското име на потребителя, което може да бъде и истинското име на този потребител. Такива приноси служат изключително за образцово възпроизвеждане на желаната картина на настроението. 

Нашият първостепенен легитимен интерес при използването на социалното слушане се състои в това да разпознаваме евентуални дефицити в нашите продукти и услуги, както и обществените настроения относно BASF като компания и теми, свързани с BASF, в обществения дискурс в публично достъпни изявления и да можем да реагираме адекватно на тях. Правното основание за обработката на лични данни в контекста на социалното слушане е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

Когато извършваме социално слушане, използваме по-специално услугите на следните доставчици:
 

Runtime Collective Ltd.
Суверенна къща
Church Street, 1-ви етаж
Брайтън
Е Съсекс
BN1 1UJ
Обединеното кралство

 

Cision Germany GmbH
Westhafenplatz 1
D-60327 Франкфурт на Майн

 

BASF обикновено е представен и активен в следните социални мрежи:

Фен страниците на BASF във Facebook се управляват във Facebook, социална мрежа, от Meta Plaforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland ("Facebook"). Когато посещавате нашите фен страници, Facebook обработва Вашите лични данни в съответствие с тяхната политика за поверителност, която можете да намерите тук

Обработваме следните лични данни: 

 • Вашето потребителско име във Facebook, както и коментарите, публикувани на нашите фен страници, и съобщенията, които сте изпратили чрез нашите фен страници. 
 • Вашата активност на нашите фен страници чрез услугата Facebook Insights, напр. посещения на нашия уебсайт, брой взаимодействия, посещения и средна продължителност на възпроизвеждане на видеоклипове, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистически данни за общите взаимоотношения на нашите посетители. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 

Използваме статистическа информация (посещенията на нашия уебсайт, броя на взаимодействията, посещенията и средната продължителност на възпроизвеждането на видеоклипове, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистика за съотношението между половете на нашите посетители) за използването на фен страниците, която Facebook предоставя в анонимна форма чрез услугата "Insights" на Facebook. Не са възможни изводи за отделните потребители и достъп до индивидуални потребителски профили от страна на BASF. 

Научете повече за Facebook Insights тук

Поради тази причина BASF и Facebook се считат за "съвместни администратори" по смисъла на ОРЗД и следователно са сключили така нареченото споразумение за съвместна отговорност, за да изпълнят изискванията на ОРЗД. Това споразумение за съвместна отговорност можете да намерите тук. Тук ще намерите цялата информация, която е от значение за вас като субект на данни, по-специално по отношение на упражняването на вашите права за защита на данните.

С цел да привлечем вниманието на потребителите към корпоративното ни присъствие във Facebook и неговото съдържание (публикации) и да спечелим нови последователи, използваме Facebook Ads Manager. С тази услуга можем да показваме нашето съдържание и нашия канал като препоръка на потребители на Facebook, които може да не са се абонирали за нашия канал, въз основа на техните интереси и взаимодействия. Групите лица могат да бъдат определени въз основа на общите характеристики на мястото на пребиваване, възрастта, пола, езика и интересите. Изборът на отделни потребители не е възможен. Правното основание за това обработване на данни е нашият първостепенен легитимен интерес да подобрим обхвата си във Facebook, чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Освен обработката на лични данни, посочена в тази политика за поверителност, BASF няма влияние върху обработката на лични данни във връзка с използването на фен страниците. 

Страниците на BASF в Instagram се управляват в Instagram от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Дъблин, Ирландия. Когато посещавате страниците на BASF в Instagram, Instagram обработва вашите лични данни в съответствие със своята политика за поверителност, която можете да намерите тук

Използваме статистическата информация (посещенията на нашия уебсайт, броя на взаимодействията, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистика за пола на нашите посетители) за използването на страниците на BASF в Instagram, която Instagram предоставя в анонимна форма чрез услугата на Instagram "Insights". Не са възможни заключения за отделни потребители и достъп до индивидуални потребителски профили от страна на BASF. 

Обработваме следните лични данни: 

 • Вашето потребителско име в Instagram, както и коментарите на нашите страници на BASF в Instagram и съобщенията, които ни изпращате чрез нашите страници на BASF в Instagram. 
 • Вашата активност на нашите страници в Instagram на BASF чрез услугата Instagram Insights, например посещения на нашия уебсайт, обхват на публикациите, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистика за съотношението между половете на нашите посетители. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 

С цел привличане на вниманието на потребителите към корпоративното ни присъствие в Instagram и неговото съдържание (публикации) и печелене на нови последователи, използваме Facebook Ads Manager, който се предоставя от Meta Group за Instagram под същото име на продукта. С тази услуга можем да показваме нашето съдържание и нашия канал като препоръка на потребителите на Instagram, които може да не са се абонирали за нашия канал, въз основа на техните интереси и взаимодействия. Групите лица могат да бъдат определени въз основа на общите характеристики на мястото на пребиваване, възрастта, пола, езика и интересите. Изборът на отделни потребители не е възможен. Правното основание за това обработване на данни е нашият първостепенен легитимен интерес да подобрим обхвата си в Instagram, чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Страниците на BASF в Twitter се управляват в Twitter, социална мрежа на Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.  Когато посещавате страниците на BASF в Twitter, личните данни ще бъдат събирани и обработвани в степента, описана в нейната политика за поверителност. Политиката за поверителност може да бъде намерена тук

Използваме статистическа информация (посещенията на нашия уебсайт, броя на взаимодействията, информация за държавите и градовете, от които идват нашите посетители, и статистика за съотношението между половете на нашите посетители) за използването на страниците на BASF в Twitter, която Twitter предоставя в анонимна форма чрез услугата "Анализ". Не е възможно да се правят заключения за отделните потребители и за достъпа до индивидуалните потребителски профили на BASF. 

Обработваме следните лични данни: 

 • Вашето потребителско име в Twitter и коментари на нашите страници в Twitter на BASF и съобщения, които ни изпращате чрез нашите страници в Twitter на BASF. 
 • Вашата активност на нашите страници в Twitter на BASF чрез услугата Twitter Analytics, напр. посещения на нашия уебсайт, брой взаимодействия, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистика за съотношението между половете на нашите посетители. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 

 

Не съхраняваме и не обработваме никакви ваши лични данни, освен потребителското ви име в Twitter или съобщението ви, когато ни пишете директно

Като част от корпоративното ни присъствие в Twitter, Twitter ни предоставя и мениджъра за реклами в Twitter, чрез който можем да привлечем вниманието към корпоративната си идентичност и нейното съдържание по начин, ориентиран към целевата група.  Целевите групи могат да бъдат определени въз основа на общите характеристики на мястото на пребиваване, възрастта, пола, езика и интересите. Изборът на отделни потребители не е възможен. Правното основание за това обработване на данни е нашият първостепенен легитимен интерес да подобрим обхвата си в Instagram, чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Страниците на BASF в LinkedIn се управляват от LinkedIn, социална мрежа на LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). Когато посещавате страниците на BASF в LinkedIn, LinkedIn обработва Вашите лични данни в съответствие с тяхната политика за поверителност, която можете да намерите тук

Обработваме следните лични данни: 

 • Вашето потребителско име в LinkedIn, както и коментарите на нашите страници на BASF в LinkedIn и съобщенията, които ни изпращате чрез нашите страници на BASF в LinkedIn. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 


Освен това използваме следните услуги, предлагани от LinkedIn:

За да привлечем вниманието към нашите продукти, използваме LinkedIn Campaign Manager, предоставен от LinkedIn. Използвайки LinkedIn Campaign Manager, ние определяме целеви групи въз основа на следните критерии:
 

 • Местоположение (напр. държава, регион, град)
 • Фирми (напр. бизнес сектори, имена, размер)
 • Интереси (напр. , групи членове, интереси)
 • Професионален опит (напр. длъжности, функции, стаж, умения)
 • Образование (напр. степени, училища, области на обучение)
 • Демографски данни (напр. пол, възраст)
   

Въз основа на своя алгоритъм, LinkedIn показва нашето съдържание в платформата си на потребители, които отговарят на определената целева група. Правното основание за този вид обработка е чл. 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД.

Показваме съдържание в нашия бизнес акаунт в LinkedIn, което ви е представено въз основа на обработката, описана в № 4а от настоящата Политика за поверителност. Ако взаимодействате с посоченото съдържание, например като се абонирате за изтегляне или стрийминг на видеоклип или друг предлаган актив, например бяла книга, ние обработваме въведената от Вас информация за контакт (например име, имейл адрес и фирма) с цел да Ви предоставим информация за продукти и услуги, свързани със съответното съдържание, като Ви изпращаме лични съобщения или публикации.

Съхраняваме личните ви данни в мениджъра на кампании на LinkedIn. В случай на техническа поддръжка екипи на LinkedIn Inc., намиращи се на адрес 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, САЩ, могат да получат достъп до личните ви данни. САЩ е държава, в която нивото на защита на данните не е сравнимо с това на ЕС. Абонирайки се за нашето съдържание, Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на Вашите лични данни в САЩ.

Правното основание за гореспоменатата обработка е вашето съгласие, чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите съобщение до представителя на BASF, който може да се свърже с вас.

Използваме статистическа информация (посещенията на нашия уебсайт, броя на взаимодействията, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители, както и статистически данни за сферата на работа на нашите посетители) във връзка с използването на нашата фирмена страница в LinkedIn, която LinkedIn предоставя в анонимна форма чрез услугата "Анализ" на LinkedIn. Не са възможни заключения за отделни потребители и достъп до индивидуални потребителски профили от страна на BASF. 

Тъй като BASF обработва и съхранява Вашите лични данни, както е описано в предходния параграф, BASF и LinkedIn се считат за "съвместни администратори" по смисъла на ОРЗД и следователно са сключили така нареченото споразумение за съвместна отговорност, за да изпълнят изискванията на ОРЗД. Това споразумение за съвместна отговорност на администратора може да бъде намерено на тук. Тук ще намерите цялата информация, която е от значение за Вас като субект на данни, по-специално по отношение на упражняването на Вашите права за защита на данните.

Освен обработката на лични данни, посочена в тази политика за поверителност, BASF няма влияние върху обработката на лични данни във връзка с използването на нашата фирмена страница в LinkedIn.

Страниците на BASF XING се управляват в XING, социална мрежа на XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Хамбург, Германия ("XING"). Когато посещавате страниците на BASF XING, XING обработва Вашите лични данни в съответствие със своята политика за поверителност, която можете да видите тук

Използваме статистическа информация (брой взаимодействия, статистика за възрастовия състав и работните отношения на нашите посетители) за използването на страниците на BASF XING, която XING предоставя в анонимна форма чрез своята статистическа услуга. Не са възможни заключения за отделните потребители и достъп до индивидуални потребителски профили от страна на BASF.

Обработваме следните лични данни: 
 

 • Вашето потребителско име в XING, както и коментарите на нашите страници в BASF XING и съобщенията, които ни изпращате чрез нашите страници в BASF XING. 
 • Вашата активност на нашите страници в BASF XING чрез статистическата услуга XING, напр. обем на взаимодействията, статистически данни за възрастовия състав и работните взаимоотношения на нашите посетители. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 

Каналът на BASF в YouTube се управлява в платформата за видеоклипове YouTube от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.  Когато посещавате канала на BASF в YouTube, YouTube събира и обработва лични данни, доколкото това е предвидено в тяхната политика за поверителност. Политиката за поверителност можете да намерите тук

Използваме статистическа информация (посещенията на нашия уебсайт, броя на взаимодействията, средната продължителност на възпроизвеждане на видеоклипове, информация за държавите и градовете, от които идват нашите посетители, и статистика за съотношението между половете на нашите посетители) за използването на канала на BASF в YouTube, която YouTube предоставя в анонимна форма чрез услугата "Анализ". Не са възможни заключения за отделните потребители и достъп до индивидуални потребителски профили от страна на BASF. 

Обработваме следните лични данни: 

 • Вашето потребителско име в YouTube и коментари, публикувани в канала на BASF в YouTube. 
 • Вашата активност в нашия канал на BASF в YouTube чрез услугата YouTube Analytics, например посещения на нашия уебсайт, обем на взаимодействията, средна продължителност на възпроизвеждане на видеоклипове, информация за това от кои държави и градове идват нашите посетители и статистически данни за съотношението между половете на нашите посетители. 
 • Друга информация, необходима за отговаряне на заявки от нашите посетители или за уникално идентифициране на нашите посетители в нашите системи. 


Не съхраняваме и не обработваме никакви ваши лични данни, освен потребителското ви име в YouTube и коментара ви, когато коментирате наш видеоклип или се свържете с нас по друг начин. 

В нашите канали в YouTube използваме Google Ads, услуга на Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ (наричана по-долу "Google"). Google Ads ни позволява да пускаме реклами в YouTube, като определяме аудитории. Ние използваме различни критерии, предлагани от Google, като местоположение, възраст и интереси, за да определим кой вижда нашите видеоклипове.

Освен това използваме ремаркетинг в YouTube, за да показваме на зрителите в YouTube и партньорските сайтове за видео персонализирани реклами въз основа на предишните им взаимодействия с нашите видеоклипове или канала ни в YouTube. За тази цел създаваме кампании за ремаркетинг, които достигат до хора, извършили действия в YouTube, като напр:
 

- Гледано видео от канала на BASF

- Гледани видеа на BASF

- Прегледан видеоклип или предварителен преглед на канал на BASF

- Определени гледани видеоклипове (като реклами)

- Абониран за канал на BASF

- Посетете началната страница на канала на BASF

- Харесал е всеки видеоклип от канала на BASF 

- Добавяне на всеки видеоклип от канал на BASF в списък за възпроизвеждане

- Споделяне на всеки видеоклип от канал на BASF 


Никога не можем да идентифицираме отделен потребител, когато използваме рекламите на Google в YouTube. Правното основание за тази обработка е чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Можете да видите политиката за поверителност на Google тук.

В рамките на нашата компания, само лица и структури получават достъп до гореспоменатите ви лични данни, доколкото те са им необходими за изпълнение на гореспоменатите цели.

Работим и с доставчици на услуги. Тези доставчици на услуги действат само в съответствие с нашите инструкции и са договорно задължени да спазват приложимите изисквания за защита на данните. 

В противен случай, ще предадем данните ви на трети страни само ако:

 

 • сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД,
 • оповестяването е необходимо в съответствие с чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е от ОРЗД за предявяване, упражняване или защита на правни претенции и няма причина да се предполага, че имате по-висш легитимен интерес да не разкривате данните си,
 • съществува правно задължение за прехвърляне съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД, или
 • това е законово допустимо и е необходимо за изпълнението на договорните отношения с вас в съответствие с член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД.


Вашите лични данни ще бъдат предадени на доставчици на услуги в трета държава само ако са изпълнени специалните изисквания на чл. 44 и следващите. GDPR. Ако и доколкото доставчиците на услуги се намират в трета държава, е възможно или сървърите на съответния доставчик на услуги да се намират в третата държава, или сървърите да се намират в ЕС, но в случаите на поддръжка достъпът до тях се осъществява от трета държава. В някои трети държави нивото на защита на данните не е равностойно на това в ЕС, тъй като е възможно органите да имат опростен достъп до лични данни или да съществуват ограничени права срещу такива мерки. Ако и доколкото дадете съгласието си, вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лични данни към съответната трета държава.

Доколкото по време на периода на съхранение на данните не е подадена изрична декларация за съгласие (напр. в контекста на декларация за съгласие), личните данни на субектите на данни ще бъдат изтрити, доколкото вече не са необходими за изпълнение на целта на съхранение, освен ако законовите задължения за съхранение (напр. търговски и данъчни задължения за съхранение) не изключват изтриването.

Имате правата, описани по-долу, съгласно Общия регламент за защита на данните. Упражняването на тези права е безплатно за вас. Въпреки това може да се наложи да докажете самоличността си с два фактора. Ние ще положим разумни усилия в съответствие с нашите законови задължения, за да упражним вашите права.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас по какъвто и да е начин. Данните за контакт можете да намерите в раздела "Контакт с длъжностното лице по защита на данните" и на страницата с отпечатъци или опровержения.

Право на достъп: Можете да поискате от администратора информация за личните данни, които се съхраняват за вас (чл. 15 от ОРЗД). Ако имате пряк достъп до данните си чрез портали/самообслужване, правото на информация се счита за изпълнено. 

Право на коригиране: Ако личните ви данни са неточни, имате право да поискате тяхното коригиране (чл. 16 от ОРЗД).

Право на оттегляне на декларацията за съгласие: Ако обработката на данните ви се основава на вашето съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на извършеното до този момент обработване. Можете да заявите оттегляне в писмена форма, по електронна поща и, ако е необходимо, в рамките на предлаганата услуга.

Право на възражение в случай на обработване с цел защита на законни интереси: Ако обработваме данните ви, за да защитим законни интереси, можете да възразите срещу тази обработка в съответствие с член 21 от ОРЗД по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. В такъв случай няма да обработваме повече Вашите лични данни, освен ако не можем да докажем убедителни легитимни основания за обработката, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на изтриване: При условията, посочени в член 17 от ОРЗД, имате право да поискате изтриване на личните си данни. Такъв е например случаят, когато оттеглите дадено съгласие или данните вече не са необходими за целите, за които са били събрани.

Право на ограничаване на обработката: При условията на член 18 от ОРЗД имате право да поискате ограничаване на обработката на данните, които ви засягат.

Право на преносимост на данните: Ако сами сте ни предоставили лични данни, имате право, в съответствие с член 20 от ОРЗД, да поискате прехвърляне от нас директно на друг администратор или на друга организация. Алтернативно, имате право да поискате от нас самите да ви предоставим данните в машинночетим формат. Това обаче важи само ако обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие или въз основа на договор, или в контекста на преговори за сключване на договор и обработката се извършва с помощта на автоматизирани процедури.

Право на подаване на жалба: Имате възможност да подадете жалба до длъжностното лице по защита на данните, посочено в настоящата декларация за защита на данните (данните за контакт вижте по-горе), или до надзорен орган, по-специално в държавата членка по обичайното ви местопребиваване, месторабота или място на предполагаемото нарушение.

 

Във всеки случай можете да се свържете с: