Global Home

Декларация за защита на личните данни

A. Кой е администратор по обработването на лични данни и кое е нашето длъжностно лице по защита на данните?

Администратора по обработването на данните ще намерите тук.

Нашето длъжностно лице по защита на данните е:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Електронна поща: data-protection.eu@BASF.com

Б. Какви данни обработваме ние, за какви цели, за какъв период от време и на какво правно основание?

В текста по-долу Ви информираме за осъществяваните на нашата страница дейности по обработване на данни (а), техните цели и правно основание (б), както и съответния срок на съхранение и евентуално конкретни възможности за възражение и премахване (в).

1. Дневници (Logfiles)

a. Обработване на данни

Когато посещавате нашата уеб страница само с информативна цел, тоест, не се регистрирате или не предоставяте данни по друг начин (напр. чрез формуляр за контакти), от Вашия браузър на нашия сървър се изпраща автоматично следната информация:

 • IP адрес на Вашето крайно устройство
 • Информация за Вашия браузър
 • Име на уеб страницата, от която ни посещавате
 • Име на извиканата интернет страница (URL) или на извикания файл
 • Дата и час на Вашето посещение
 • Данни за статус, като например съобщения за грешки
 • Прехвърлени количества данни и статус на достъп (прехвърляне на файла, файлът не е намерен и т. н.)
 • Операционна система и версия на операционната система на Вашия компютър, както и името на Вашия доставчик на услугите за достъп

 

б) Цели и правни основания

Когато посетите уеб страницата на BASF, ние използваме IP адреса и другите автоматично изпращани от Вашия браузър на нашия сървър данни, посочени в точка Б. 1 а, за да:

(i) можем да Ви предоставим заявените съдържания

(ii) гарантираме сигурността и устойчивостта на нашата уеб страница и да проследим неразрешено ползване

(iii) предоставим възможности за удобно ползване на нашата уеб страница.

Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Нашият законен интерес се явява от изброените по-горе цели за обработването на данните. В никакъв случай ние не използваме събраните данни с цел да си правим заключения за Вашата личност.

 

в) Срок на съхранение

Данните се изтриват, когато тяхното събиране вече не е необходимо за постигането на целта. В случай на събиране на данни за предоставянето на уебсайта случаят е такъв, когато съответната сесия е приключила. В случай на съхраняване на данните в дневници това става най-късно след седем дни. Възможно е съхранение извън тези срокове. В този случай IP адресите се анонимизират, като последните осем бита се изтриват, така че вече не е възможно категоризиране на извикания клиент. 

2. Бисквитки

а) Обработване на данни и съответно правно основание

На нашата страница ние използваме бисквитки. При това се касае за текстова информация, която може да се съхранява в браузъра на крайното устройство на посетителя на посетен уебсайт (уебсървър, сървър). Бисквитката се изпраща от уебсървъра на браузъра или се генерира в браузъра от скрипт (JavaScript). При следващо посещение по-късно на тази страница тази информация от бисквитката се чете директно от сървъра или се изпраща на сървъра чрез скрипт в уебсайта. Бисквитките нямат за цел да нанесат вреди на Вашето крайно устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер.

В бисквитката се съхранява информация, която се явява във връзка със специфичната употреба на крайното устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние получаваме директна информация за Вашата самоличност.

По принцип ние използваме следните бисквитки: 

Задължително необходими бисквитки

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта [IR1] . По принцип тези бисквитки се задават само като реакция на извършени от Вас действия, които съответстват на заявка за услуга, като например определянето на Вашите настройки за защита на данните, вписването в системата или попълването на формуляри. Вие можете да настроите браузъра си така, че тези бисквитки да бъдат блокирани или Вие да бъдете информирани за тях. Тогава обаче някои части от уебсайта не функционират.

Правно основание за обработването на тези бисквитки е член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. Нашият законен интерес се явява от посочените в Б.1.б. цели на обработването на данните.

Бисквитки за оптимизация

Тези бисквитки ни дават възможност да броим посещенията и източниците на съобщения при трафика, за да можем да измерваме и подобряваме оптимизацията на нашия уебсайт. Те ни помагат да си отговорим на въпросите кои страници са най-популярни, кои се използват най-малко и и как се движат посетителите на уебсайта. Цялата събрана от тези бисквитки информация се агрегира, поради което е анонимна. Ако Вие не разрешите тези бисквитки, ние не можем да узнаем кога сте посетили нашия уебсайт.

Правно основание за обработването на тези бисквитки е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, което Вие сте ни дали чрез Вашия избор в банера за бисквитки или в нашия преференциален център по защита на данните.

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на осъщественото въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му обработване. За да направите това, моля, променете настройките в преференциалния център по защита на данните.

Функционални бисквитки

С тези бисквитки уебсайтът е в състояние да предложи разширена функционалност и персонализация. Те могат да бъдат зададени от нас или от трети доставчици, чиито услуги ние използваме на нашите страници. Ако Вие не разрешите тези бисквитки, е възможно нарушено функциониране на някои или на всички тези услуги.

Правно основание за обработването на тези бисквитки е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, което Вие сте ни дали чрез Вашия избор в банера за бисквитки или в нашия преференциален център по защита на данните.

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на осъщественото въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му обработване. За да направите това, моля, променете настройките в преференциалния център по защита на данните.

Бисквитки за маркетингови цели

Тези бисквитки могат да бъдат зададени от нашия уебсайт. Те могат да бъдат използвани от наши рекламни партньори с цел да се състави профил на Вашите интереси и да Ви се показват свързани с тях предложения на други уебсайтове. Ако Вие не разрешите тези бисквитки, ще получавате по-малко насочена реклама.

Правно основание за обработването на тези бисквитки е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните, което Вие сте ни дали чрез Вашия избор в банера за бисквитки или в нашия преференциален център по защита на данните.

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да засяга законосъобразността на осъщественото въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му обработване. За да направите това, моля, променете настройките в преференциалния център по защита на данните.

 

б) Конкретна употреба на бисквитки, цели и срок на съхранение

Specifically, we use the following cookies, depending on the cookie preferences you set in the Privacy Preference Center. Only the strictly necessary cookies are activated by default. If you do not want this either, you have the option of generally rejecting cookies in your browser. In this case, the functionality of the visited website may be impaired.

Допълнителни подробности относно съответните доставчици на бисквитки ще намерите в преференциалния център по защита на данните в съответните категории на бисквитки.

3. Формуляр за контакти и имейл

а) Обработване на данни

Нашите уеб страници съдържат формуляри за контакти, както и връзки за директно изпращане на имейл до нас. Ако използвате някой от тези формуляри за контакти, тогава посочените в този прозорец за въвеждане данни се изпращат до нас и се обработват. Задължителната информация, която трябва да бъде попълнена за осъществяването на електронен контакт чрез съответния формуляр за контакти, е обозначена там със символа (*). Ако Вие ни предоставяте данни извън този обем, това става доброволно.

Ако използвате опцията за директно изпращане на имейл до нас, ние обработваме свързаните с това метаданни за имейла, както и съдържанието на съобщението.

 

б) Цели и правни основания

Вашите данни се обработват с цел предоставяне на възможност за контакт и обработка на Вашето запитване, както и с цел предоставяне на нашата съответна услуга, и за предотвратяване на злоупотреба с формуляра за контакти, и за осигуряване на сигурността на нашите информационно-технически системи.

Правно основание за обработване на задължителната информация е член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните. В изброените по-горе цели се съдържа и законният интерес от обработването на данните. Ако целта на контакта е сключването на договор, тогава допълнително правно основание за обработването е член 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните. Правно основание за обработването на доброволно предоставените ни от Вас данни е Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните.

 

в) Срок на съхранение

Личните данни на субекта на данни се изтриват или достъпът до тях се прекратява, когато целта на съхранението отпадне. Освен това данните се съхраняват, когато това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти от законодателството на Съюза, закони или други разпоредби, които обхващат администратора. Прекратяване на достъпа до данните или тяхното изтриване се извършва и тогава, когато изтече определен от споменатите разпоредби срок на съхранение, освен ако не съществува необходимост от продължаване на съхранението на данните за целите на сключването или изпълнението на договор.

В случай на съгласие Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на осъщественото въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му обработване. Моля, информирайте за това Вашия съответен партньор за контакти при нас.

4. Вградени видеоклипове в YouTube

а) Обработка на данни

В нашата онлайн оферта сме интегрирали видеоклипове в YouTube, които се съхраняват на платформата на YouTube и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. YouTube е услуга на Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ (оттук нататък „Google“). Всички видеоклипове са вградени в така наречения „режим с 2 щраквания“, което означава, че никакви данни за вас като потребител не се прехвърлят в Google, ако не активирате функцията за видео. Преди активирането на функцията за видео се показва само изображение за визуализация, заредено от собствения ни уеб сървър.

Данните ще бъдат прехвърлени на Google само ако активирате такива видео функции. Веднъж активирани, ние нямаме влияние върху този трансфер на данни. Прехвърлянето на данни се извършва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, вашите данни ще бъдат присвоени директно на вашия акаунт.

 

б) Цели и правно основание

Използваме видеоклипове в YouTube на нашия уебсайт, за да ви ги представим по лесен начин.

Правното основание за обработването на личните ви данни е вашето съгласие съгласно чл. 6 ал. 1 изречение 1 буква a от ОРЗД (GDPR). Вие давате това съгласие, като активирате функцията за видео. Ако бъдат активирани, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на Google, както е описано по-горе.

По време на прехвърлянето на данни към Google, вашите лични данни ще бъдат прехвърлени на сървъри на Google, които също могат да се намират в САЩ. САЩ е държава, която няма ниво на защита на данните, което е адекватно на това на ЕС. По-конкретно, това означава, че личните данни могат да бъдат достъпни от американските власти по опростен начин и че има само ограничени права на такива мерки. Ако активирате функцията за видео на YouTube, вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на данни към Google и с прехвърлянето на личните ви данни към сървъри, разположени в САЩ.

Ако сте дали съгласието си, имате право да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законността на обработката, извършена въз основа на съгласието до отмяната.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време за в бъдеще, като деактивирате плъзгача на категорията „YouTube“ в .

 

в) Още информация

Допълнителна информация за обработката на данни, по-специално за правното основание и срока за съхранение от Google, може да бъде намерена в политиката за поверителност на доставчика (https://policies.google.com/privacy) и в банера за поверителност на платформата YouTube. Там ще намерите и допълнителна информация за вашите права и опции за настройка за защита на поверителността ви.

Google може също да обработва вашата лична информация в Съединените щати, трета държава без адекватно ниво на защита на данните.

5. Хипервръзка към Social Media (социални медии)

На нашата уеб страница сме интегрирали хипервръзки към услугите на следните социални медии: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr и Instagram.

Те са оформени като съответното лого и се съхраняват на нашия собствен сървър. При първоначалното зареждане на нашата уеб страница чрез тях не се изпращат никакви данни за Вас като потребител на съответните доставчици на услуги. Едва когато щракнете върху логото, ще бъдете насочени към съответната уеб страница. На тази страница е възможно да се обработват други данни, предоставени от Вас.

Ние нямаме въздействие върху това обработване на данни на съответните свързани чрез връзки уеб страници. 

6. Podigee Podcast

Предоставяме подкаст чрез Podigee Podcast Player. Ако слушате подкаста, вашият IP-адрес ще бъде прехвърлен на Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Берлин, Германия (наричано по-долу „Podigee“). Podigee не задава бисквитки, докато използва плейъра за подкасти. Правното основание за тази обработка е чл. 6, ал. 1, точка е) от GDPR.

Можете да намерите политиката за поверителност на Podigees на адрес https://www.podigee.com/de/about/privacy.

7. Персонализиран информационен бюлетин

Ако сте ни дали съгласието си да го направим, ние и, ако и доколкото е приложимо, компаниите, посочени в текста на заявката за информационен бюлетин, за който сте кандидатствали (наричано по-долу „Изразено съгласие“) (заедно „Ние“) ще обработваме Вашите лични данни, както е посочено в съответния формуляр за заявка (напр. имейл адрес, име, компания, държава, времеви печат на абонамента Ви), за да Ви изпращаме искания информационен бюлетин регулярно до имейл адреса, който сте предоставили.  Ние обработваме Ваши лични данни, различни от Вашия имейл адрес, за персонализиране на Вашия информационен бюлетин и за да изпращаме информационен бюлетин, отнасящ се до отрасъла, в който работи Вашият бизнес. Нещо повече, Вашите лични данни ни позволяват да Ви поставим в определени целеви групи, за да подобрим актуалността на изпращаното Ви съдържание (напр. информация за конкретна държава, включвайки съдържание, свързано с Вашата държава).

Ако е посочено в Изразеното съгласие, ние проследяваме достъпността на Вашия имейл адрес, както и някои от Вашите взаимодействия в рамките на информационния бюлетин. Тези взаимодействия включват отваряне на бюлетина, отваряне на връзки в информационния бюлетин и оттегляне на съгласието. Ние обработваме тази информация с цел повишаване актуалността на изпращаното съдържание. Това включва например проверки на общия коефициент на отваряне и кои връзки са били кликвани най-много, за да се види общата актуалност на съдържанието на бюлетина за читателите. Що се отнася до проследяването на оттеглянето на съгласието, това се проследява, за да се гарантира, че няма да получавате по-нататъшни съобщения, след като кликнете върху „Отписване“, ако и доколкото това е необходимо, за да продължите работите с Вашия имейл адрес за други цели.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с други свързани компании от BASF Group, ако те предоставят ИТ услуги за нас или ако това е необходимо по оперативни причини. Освен това ние ще предадем Вашите лични данни на доставчиците на технически ИТ услуги, които използваме и от които получаваме услуги. Нашите доставчици на ИТ услуги са внимателно подбрани и редовно проверявани от нас. Те обработват лични данни само от наше име и стриктно в съответствие с нашите инструкции на основание на съответни договори за обработка на поръчки.

Ние съхраняваме Вашите лични данни, събрани в рамките на Вашето съгласие за горепосочените цели, докато Вашето съгласие бъде оттеглено.

Правното основание за обработването на Вашите лични данни за горепосочените цели е Вашето съгласие, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД (Общия регламент за защита на данните).

Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, като се отпишете от нашия информационен бюлетин чрез връзката за отписване или както е описано в Изразеното съгласие за съответния информационен бюлетин, за който сте подали заявка.

Вие можете да дадете или да оттеглите съгласието си. Това не оказва действие върху използването на този Уебсайт.

Ако оттеглите съгласието си, ние незабавно ще изтрием личните Ви данни, при условие че ги обработваме за маркетингови цели въз основа на Ваше съгласие. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето не води до изтриване на всички Ваши лични данни, които обработваме в хода на бизнес отношенията с Вас, ако има друго правно основание за това. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засяга законността на обработката на данни, която е била извършвана до този момент.

9. User Account

If you have been registered via the BASF registration process, we will process the following personal data for the purposes of providing you with access to our website and to administrate your user account:

 • First Name
 • Last Name
 • Company
 • E-Mail Address

The registration process is based on an individual basis, during which we process personal data depending on the type of communication channel, e.g. e-mail or phone.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest in accordance with Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, which consists of the purposes as mentioned above.

В. Задължени ли сте да ни предоставяте тези данни?

При посещението на нашата уеб страница се обработват автоматично посочените в точка Б. 1. а. данни, както и информацията, събрана от класифицираните като задължително необходими бисквитки. Предоставянето на тази информация е доброволно. Без предоставянето на тези лични данни ние не можем да Ви покажем заявената страница.

Ако Вие:

 • разрешите ползването на некатегоризирани като задължително необходими бисквитки или
 • желаете да гледате интегрираните видеоклипове от YouTube,

предоставянето на информацията е доброволно.

Във връзка с осъществяването на контакт от Ваша страна, без да бъдат предоставени необходимите в конкретния случай лични данни, ние не можем да отговорим или не можем да отговорим оптимално по избрания начин на Вашето запитване. Когато са засегнати бисквитки, липсата на съгласие може да доведе до ограничаване на функционалността на уеб страницата или на части от нея. Интегрираните видеоклипове не могат да се пускат без Вашето съгласие.

Г. На кого предаваме Вашите лични данни?

В нашата фирма достъп до Вашите изброени по-горе лични данни получават само лица и органи, когато тези данни са необходими за изпълнението на гореспоменатите цели.

Ние работим също и съвместно с доставчици на услуги. Тези доставчици на услуги действат само по наши инструкции и са задължени с договор да спазват приложимите изисквания от законодателството за защита на данните.

В останалите случаи ние предаваме Вашите данни на трети лица само ако:

 • Вие сте дали изрично съгласие за това по смисъла на член 6, параграф 1, изр. 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните,
 • предаването съгласно член 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни искове и няма основание да се допусне, че Вие имате надделяващ защитен интерес от това, Вашите данни да не бъдат предавани,
 • за предаването съгласно член 6, параграф 1, изр. 1, буква в) от Общия регламент относно защитата на данните съществува задължение по закон, или
 • то е разрешено по закон и съгласно член 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните е необходимо за изпълнението на договорни отношения с Вас.

Вашите лични данни се предават на доставчици на услуги в трета страна само ако са изпълнени специалните условия, определени в член 44 и сл. от Общия регламент относно защитата на данните.

Д. Как защитаваме Вашите лични данни?

BASF прилага технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от случайна или умишлена манипулация, загуба, нарушаване или достъп от страна на неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се преработват текущо в съответствие с технологичния напредък.

Е. Какви права имате Вие?

С Общия регламент относно защитата на данните Ви се предоставят определени права:

право на достъп: правото на достъп Ви позволява да имате достъп до Вашите обработвани от нас лични данни и до определена друга информация (като напр. такава, посочена в настоящата Декларация за защита на данните);

право на коригиране: ако Вашите данни са неверни или непълни, имате право на коригиране;

право на изтриване: въз основа на т. нар. „право да бъдеш забравен“ Вие можете да поискате изтриването на Вашите лични данни, освен ако не съществува задължение за съхранение. Правото на изтриване не е право, което не допуска изключения. Например ние имаме правото да продължим да обработваме Вашите лични данни, ако такова обработване е необходимо за изпълнението на наши определени по закон задължения или за установяване, упражняване или защита на правни искове;

право на ограничаване на обработването: това право включва ограничаването на ползването или на вида и начина на ползването. Това право е ограничено до определени случаи и съществува по-конкретно, когато: (а) данните са неверни; (б) обработването е незаконосъобразно и Вие отказвате изтриване; (в) ние не се нуждаем повече от данните, но Вие се нуждаете от тях за установяване, упражняване или защита на правни искове. Когато обработването е ограничено, ние можем да продължим да съхраняваме данните, но не можем да ги ползваме. Ние поддържаме списък на лицата, които са упражнили правото на ограничаване на обработването, за да можем да осигурим това ограничаване;

право на преносимост на данните: това право включва предаването от нас на Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат за Ваши цели, доколкото това е технически възможно;

право на възражение:
Вие можете да повдигнете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, ако те се обработват на основание законни интереси, по-конкретно в случай на директна реклама.

Право на оттегляне на Вашето съгласие: Ако сте ни дали Вашето съгласие за обработването, Вие имате същевременно правото да оттеглите това съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на осъщественото въз основа на съгласието до момента на оттеглянето му обработване.

Упражняването на тези права е безплатно за Вас. Вие обаче трябва да удостоверите самоличността си с два фактора. Ние ще положим разумни усилия в съответствие с нашите определени по закон задължения, за да прехвърлим Вашите лични данни в нашите файлови системи, да ги коригираме или да ги изтрием.

За да упражните своите права, моля, свържете се с нас напр. по имейл или по пощата. Данни за контакт ще намерите в раздел А.

Ж. Къде можете да подадете жалба?

Вие имате възможността да се обърнете с жалба към посоченото в настоящата Декларация за защита на данните длъжностно лице по защита на данните (данни за контакт вижте в раздел А) или към надзорен орган, по-конкретно в държавата членка, в която е Вашето местожителство, Вашето работно място или мястото, на което е извършено предполагаемото нарушение.

При всички случаи можете да се свържете:

с длъжностното лице по защита на данните и свобода на информацията на федерална провинция Райнланд-Пфалц

Hintere Bleiche 34
55116 Майнц

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

Електронна поща: poststelle@datenschutz.rlp.de

З. Защита на данните при непълнолетни

Тази уеб страница е предназначена за хора, които са на минимална възраст 18 години. Ако такова лице предоставя лични данни чрез тази уеб страница, ние изтриваме тези данни и не продължаваме обработването им, когато установим липса на пълнолетие.