TOP
9 май 2017 г.
BASF
България

BASF се присъединява към две инициативи на Фондация „Елън Макартър“ за кръгова икономика

BASF, водеща световна химическа компания, анонсира своето членство в две програми на Фондация „Елън Макартър“, за да даде решителен тласък на своите решения за кръгова икономика.

Основана през 2010 г., Фондация „Елън Макартър“ работи съвместно с представителите на бизнеса, правителствата и академичната общност, за да построи рамка за една икономика, в основата на която стоят многократното използване, поправката и рециклирането на продукти и материали. Преходът от линейна към кръгова икономика може да доведе до съществени промени в бизнес моделите и да осигури допълнителна стойност между отделните отрасли и за обществото. Целта е да се разработи атрактивна и осъществима алтернатива на днешния линеен модел от типа „вземи, произведи, изхвърли”. Химическата индустрия играе ключова роля  в този преход благодарение на своята иновативна сила.

„Кръговата икономика е много повече от управление на отпадъците. Тя изисква съществени промени по отношение на поведението и използването на технологии. Кръговата икономика не може да се ограничи до собствените дейности на една компания. Тя трябва да премине през цялата верига за създаване на стойности, за да осигури стойност на клиенти и доставчици – заяви Дирк Фоесте, вицепрезидент „Стратегия за устойчивост“ към BASF. – Още от самото начало концепцията за умна кръгова икономика трябва да бъде внедрена в разработването на продукти, производствените процеси, системите за използване и повторно използване.”

BASF се присъедини към програмата „Кръгова икономика 100“ на Фондацията, за да внедри тази концепция не само в собствените си дейности, но и за да осъществи кръгова икономика заедно с други иноватори и организации. Ангажиментът в тази платформа от множество заинтересовани страни предоставя допълнителни възможности за обмяна на опит и сътрудничество с партньори по цялата верига за създаване на стойности.

„Създадена с цел да позволи на организациите да се учат, да изграждат капацитет, да работят в мрежа и да си сътрудничат, програмата CE100 обединява лидери и иноватори от цял свят, които да отключат нови възможности след прилагането на подхода за кръгова икономика. С радост приветстваме включването на BASF в програмата, за да ни предложи своя уникален поглед върху ключовата роля на химията в развитието на нови процеси и решения по цялата верига за създаване на стойности,” допълни Каспар Хорна, ръководител на програма CE100.

BASF стана член и на инициативата „Икономика за нови пластмаси“ на Фондацията. Тя обединява ключови заинтересовани страни, които да преосмислят и пренапишат бъдещето на пластмасите, започвайки с пакетирането. Тук BASF ще работи в тясно сътрудничество с участниците в инициативата, за да ускори прехода към кръгова икономика по отношение на пластмасите, като същевременно гарантира защита на храните.

„Като производител с широко портфолио от пластмаси за автомобилната,  строителната и опаковъчната индустрии, и за производството на домакински уреди, ние можем да обогатим платформата на Фондацията с нашия експертен опит по отношение на пластмасите, техните свойства и възможности за рециклиране – заключи д-р Дженс Хампрехт, ръководител  „Развитие на пазара за биополимери“ към BASF. – Освен това ние можем да споделим и големия си опит с биоразградими и частично биобазирани пластмаси, като нашия продукт ecovio®, и тяхното приложение, като събирането на биоотпадъци.”

Научете повече за инициативата „Кръгова икономика“ в BASF:

Circular economy: A visionary roadmap?

Video by BASF "How to close the loops"

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност от близо 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в интернет на www.basf.com.


 

Последна актуализация 9 май 2017 г.