TOP
16 октомври 2017 г.
BASF
България

BASF подписа споразумение за придобиването на значителен дял от бизнеса на Bayer със семена и неселективен хербицид

BASF подписа споразумение за придобиването на значителен дял от бизнеса на Bayer със семена и неселективен хербицид. Bayer възнамерява да прехвърли тези активи в контекста на планираното придобиване на Monsanto. Покупната цена възлиза на 5.9 млрд. евро, която подлежи на определени промени при финализиране на сделката. Активите, които трябва да бъдат придобити, включват световния бизнес на Bayer с неселективен хербицид глюфозинат-амониум, който се търгува под марките Liberty®, Basta® и Finale®, както и бизнеса със семена за ключови окопни култури на избрани пазари: хибридна рапица в Северна Америка под марката InVigor®, използвайки технологията LibertyLink®, маслодайна рапица главно на европейския пазар, памук в Северна и Южна Америка и Европа, както и соя в Северна и Южна Америка. Прехвърлянето включва и проучвателната дейност на Bayer за продуктивните белези и възможностите за отглеждане на тези култури, както и технологията и търговската марка LibertyLink®.

За цялата 2016 година продажбите на бизнеса, който ще бъде закупен от Bayer  възлиза на близо 1,3 млрд. евро, а оперативната печалба – на близо 385 млн. евро. Транзакцията е предмет на финализирането на сделката по придобиване на Monsanto от Bayer и на одобрение от съответните органи. Тя се очаква да завърши през първото тримесечие на 2018 г.

„С тази инвестиция ние се възползваме от възможността да придобием силно атрактивни активи по отношение на ключови окопни култури и пазари. Това ще бъде стратегическо допълнение към добре утвърдения и успешен бизнес на BASF за растителна защита, както и към нашите собствени дейности в областта на биотехнологиите – заяви д- р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE. – Придобиването допълнително ще разшири предлаганите от нас решения за селското стопанство, които са централен стълб в портфолиото на BASF.”

Придобиването допълва бизнеса на BASF за растителна защита, подобрявайки портфолиото на компанията с хербициди и отбелязвайки навлизането й в бизнеса със семена със собствени активи на ключови селскостопански пазари.

„Разчитайки на нови компетентни членове на екипа и разширено портфолио, ние ще предложим на фермерите по- голям избор от решения, които да отговорят на техните нужди за висококачествени семена, химическа и биологична растителна защита – обяснява Саори Дюборг, член на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE и отговаряща за сегмента „Решения за селското стопанство“. – Нещо повече, тази транзакция ще създаде нови възможности за бъдещо развитие и ще засили нашия глобален иновационен потенциал.”

Над 1800 служители от отделите за търговия, изследвания и развитие, отглеждане и производство на семена ще се прехвърлят от Bayer в BASF. Те са главно разположени в САЩ, Германия, Бразилия, Канада и Белгия. Освен това BASF ще придобие площадки за производство на глюфозинат-амониум в Германия, САЩ и Канада, съоръжения за отглеждане на семена в Северна и Южна Америка и Европа, както и съоръжения за изследване на продуктивните белези в САЩ и Европа. „С нетърпение очакваме да приветстваме нашите нови колеги в BASF. Като силно опитни, отдадени и мотивирани професионалисти те ще обогатят нашия екип с експертните си знания по отношение на растителна защита, семена и продуктивни белези. Заедно ще очертаем дългосрочния успех на BASF, отговаряйки на нуждите на фермерите по целия свят,” заключи Маркус Хелдт, президент на дивизия „Растителна защита“ на BASF.

Повече информация може да намерите в Интернет на адрес: basf.com/grow-with-us.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност около 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

За дивизия „Растителна защита“ на BASF

С бързо нарастващото си население светът все повече зависи от нашата възможност да развиваме и поддържаме устойчиво земеделие и здравословна среда. Дивизия  „Растителна защита“ на BASF работи с фермери, земеделски специалисти, експерти в борбата с вредителите и други, за да направи това възможно. С тяхно сътрудничество BASF може да поддържа активна дейност за изследвания и развитие, иновативно портфолио от продукти и услуги и екипи от експерти в лабораторията и на терен, които да подпомогнат клиентите в реализирането на успешен бизнес. През 2016 г. дивизия „Растителна защита“ на BASF реализира продажби на стойност от 5.6 млрд. евро. Повече информация може да откриете в Интернет на адрес agriculture.basf.com или в нашите социални мрежи.

Прогнозни данни

Това прессъобщение съдържа прогнозни данни. Те се основават на настоящи оценки и предвиждания на Съвета на изпълнителните директори и на наличната в момента информация. Тези прогнозни данни не са гаранция за бъдещото развитие и резултати, описани в него. По-скоро те зависят от редица фактори, включват различни рискове и неясноти, и се основават на предположения, които може да не се окажат точни. Такива рискови фактори включват най-вече такива, дискутирани на страници от 111 до 118 в доклада на BASF за 2016 г. Докладът на BASF е достъпен онлайн на адрес: basf.com/report. BASF не поема задължението да актуализира прогнозните данни, съдържащи се в това прессъобщение.

Последна актуализация 16 октомври 2017 г.