TOP
1 август 2018 г.
BASF
България

BASF приключва придобиването на активи и бизнес от Bayer

  • Допълва собственото си растителнозащитно портфолио вкл. тотални хербициди
  • Разширява биотехнологичните си и дигитални дейности
  • Обогатява бизнеса си с третирането на семена, вкл. третиране на семена с нематоциди, навлиза в селекцията, производството и търговията на семена
  • Създава нови възможности за иновации и растеж
  • Около 4500 опитни служители се присъединяват към екипа на компанията – Отдел Agricultural Solutions (Решения в земеделието)

 

BASF приключи придобиването на активи и бизнес дейности от Bayer. Сделката е стратегическо допълнение към дейностите на BASF за растителна защита, биотехнологии и дигитално земеделие и отбелязва началото на своята работа в сферата на производство на семена, неселективни хербициди и третиране на семена с нематоциди.

 

„Този стратегически ход добавя отлични активи към нашето портфолио за силни решения в земеделието и подобрява нашия потенциал за иновации. Като цяло той осигурява още по-пълно и привлекателно предложение за нашите клиенти“, казва д-р Мартин Брудермюлер, председател на Съвета на изпълнителните директори и главен технологичен директор на BASF SE.

 

„Това придобиване трансформира ролята на BASF в земеделието. Укрепва нашето пазарно положение и създава нови възможности за растеж“, добави Саори Дюбур, член на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE и отговарящ за Отдел Agricultural Solutions (Решения в земеделието). „Очакваме нашето съвместно пътуване и сърдечно посрещаме новите колеги на BASF.“

 

BASF подписа споразумения през октомври 2017 г. и април 2018 г., за придобиване на активите и бизнеса, които Bayer продаде в контекста на придобиването на Monsanto, с пълна покупна цена от 7,6 млрд. евро. Около 4500 служители се присъединяват към BASF чрез придобиването. Договорите включват глобалната дейност на Bayer по отношение на амониев глифозинат; производството и селекция на семена, развойна дейност; търговски марки за ключови култури на определени пазари; бизнес със зеленчукови семена; платформа за изследователска и развойна дейност за хибридна пшеница; редица продукти за третиране на семена; определени глифозатни хербициди в Европа, използвани предимно за промишлени цели; пълна платформа за цифрово земеделие Xarvio™; както и някои неселективни изследователски проекти за хербициди и нематоциди. Тези сделки вече са завършени, с изключение на бизнеса със зеленчукови семена, чието приключване се очаква по-късно през третото тримесечие на 2018 г.

 

Клиентите ще се възползват от придобиването, тъй като ще имат достъп до още повече инструменти за увеличаване на добивите, качеството на реколтата и рентабилността. „Със силни решения от засяването до прибирането на реколтата, благодарение на още по-добри възможности за научноизследователска и развойна дейност и мащаб, ние ще увеличим конкуренцията на пазара. Това означава, че клиентите имат реален избор, днес и в бъдеще“, обяснява Маркус Хелдт, президент на отдела Agricultural Solutions (Решения в земеделието) на BASF. „След месеци на подготовка за безпроблемното прехвърляне на бизнеса и постепенното натоварване на служителите, всички се стремят да започнат като нов екип и с разширена бизнес дейност и възможности.“

 

За да отрази разширения обхват на своя бизнес в сектора на земеделието, BASF преименува разделението от „Растителна защита“ на Agricultural Solutions (Решения в земеделието). Освен това в отдела се създава ново глобално бизнес звено, занимаващо се със семена и генетика.

 

За отдела на BASF Agricultural Solutions (Решения в земеделието)

 

Предвид бързите темпове на нарастване на населението, светът все повече зависи от способността ни да развиваме и поддържаме устойчиво земеделие и здравословна околна среда. В работата си със земеделски производители, експерти по земеделие, експерти по управление на вредителите и други, нашата роля е да спомогнем за постигането на тези цели. Затова инвестираме в силна система за научноизследователска и развойна дейност и широко портфолио, включващо семена и гени, химическа и биологична защита на растенията, управление на почвите, контрол на вредителите и цифрово земеделие. Благодарение на експертни екипи в лабораторията, на полето, в офиса и в производството, ние свързваме иновативното мислене и практическите действия, за да създадем реални идеи, които работят: за земеделските стопани, обществото и планетата. През 2017 г. нашето звено реализира продажби на стойност 5,7 млрд. евро. За повече информация посетете адрес: www.agriculture.basf.com или някой от нашите профили в социални медии.

 

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Съчетаваме икономическия успех с грижа за околната среда и социална отговорност. Над 115 000 служители в BASF Group работят за успеха на нашите клиенти в почти всички браншове и страни по целия свят. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: Химически препарати, продукти за ефективност, функционални материали и решения, решения в земеделието и нефт и газ. BASF реализира продажби на стойност 64,5 млрд. евро през 2017 г. Акциите на BASF се търгуват на фондовите борси във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (BAS). За повече информация: www.basf.com.

Последна актуализация 1 август 2018 г.