27 юни 2019 г.
BASF
България

BASF ще променя организацията

  • Г-н Брудермюлер: „Клиентите трябва да изпитат нов BASF”
  • По-стегнати структури, опростени процеси
  • Съкращаване на 6000 позиции в световен мащаб до края на 2021 г.

 

С преструктуриране на своята организация BASF създава условия за по-голяма близост до клиентите, по-висока конкурентоспособност и по-рентабилен растеж. BASF рационализира своята администрация, фокусира се върху ролята на услугите и регионите и опростява процедурите и процесите. В резултат на това компанията предвижда икономии в размер на 300 млн. евро като част от продължаващата програма за високи постижения, която се очаква да донесе 2 млрд. евро годишна печалба от края на 2021 г. и нататък.

В хода на изпълнението на стратегията BASF планира съкращаване на близо 6000 позиции в световен мащаб до края на 2021 г. Това намаление е резултат от организационното оптимизиране и повишаване на ефективността на администрацията и услугите, както и на оперативните дивизии. В допълнение централните структури се рационализират в контекста на вече обявените промени в портфолиото. BASF ще продължи да се нуждае от допълнителни служители в области като производство и дигитализация в зависимост от бъдещите темпове на растеж.

„Ще създадем новата организация с ясен фокус върху прилагането на синергичния подход, оптимизиране на взаимовръзките и осигуряване на гъвкавост и креативност – каза д-р Мартин Брудермюлер, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF. Искаме нашите клиенти да изпитат нов BASF. За да постигнем това, трябва да живеем с нов BASF. Затова ще продължим да развиваме нашата организация, за да работим по-ефективно. По този начин ще гарантираме успеха на нашите клиенти, ще засилим конкурентоспособността си и ще се развиваме рентабилно като компания.”

Ясно разделение между управление и обслужване

Оперативни дивизии, обслужващи звена и региони, ориентирани към клиентите, както и един стегнат Корпоративен център са крайъгълните камъни на новата организация на BASF. Корпоративният център ще се състои от по-малко от 1000 служители и ще подкрепя Съвета на изпълнителните директори на BASF в управлението на компанията като цяло. Това включва централни отговорности, по-специално в областта на стратегията, финансите, правната помощ, човешките ресурси и комуникацията.

Освен това около 29000 служители ще работят в междуфункционални обслужващи звена. В бъдеще „Глобални инженерни услуги” и „Глобални дигитални услуги“ ще предлагат услугите си както на индивидуални обекти, така и в световен план на бизнес звена на BASF Group. „Глобални доставки“ ще направи пазаруването още по-ефективно. „Глобални бизнес услуги” ще се създаде за първи път и ще формира световна мрежа от около 8000 служители, които да предоставят услуги „от край до край“. Те ще подкрепят бизнес звената с услуги, по-специално в областта на финансите, човешките ресурси, комуникацията и веригата за доставки. Звеното „Глобални бизнес услуги“ ще се ръководи от Марк Ерхард, който в момента е директор на дивизия „Финанси“.

Засилва се ролята на регионите и страните. Те представляват BASF на локално ниво и подпомагат развитието на бизнес звената с по-голяма близост до клиентите.

Първите промени ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Лудвигсхафен: Ранни преговори за ново договаряне на обекта

С оглед на настоящите и планираните промени до края на 2021 г. ръководството и представители на служителите съвместно решиха да започнат преговори за ново договаряне на обекта на BASF SE. Сегашното споразумение е валидно до края на месец декември 2020 г. Целта е да се подпише нов договор през първата половина на 2020 г.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 122 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2018 г. BASF реализира продажби на стойност от около 63 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

 

 

P261/19e

 

BASF ще променя организацията

BASF ще променя организацията

Последна актуализация 1 юли 2019 г.