30 юли 2020 г.
BASF
България

BASF изчислява въглеродния отпечатък на всички продукти за продажба

  • BASF е първата химическа компания с прозрачни данни за емисиите, отделяни от около 45 000 продукта в цялото й портфолио
  • Информацията от производствения Verbund на BASF и ново дигитално приложение помагат на клиентите на компанията по-добре да измерят и да намалят въглеродния отпечатък от собствената си дейност и крайни продукти
  • BASF вече предлага на клиентите си продукти с намален въглероден отпечатък чрез използването на възобновяеми или рециклирани суровини съобразно подхода за баланс на масите
 

BASF ще предостави на своите клиенти общи стойности на емисиите на CO2, т.нар. въглеродни отпечатъци за всичките си продукти. Въглеродният отпечатък на продукта (PCF) включва всички свързани с него емисии на парникови газове, които се отделят, преди той да напусне завода на път към клиента: от закупената суровина до използването на енергия в производствените процеси.

„Устойчивост и цифровизация са ключови елементи на нашата корпоративна стратегия, която прилагаме последователно. Изчислявайки въглеродния отпечатък, ние ги обединяваме и създаваме много по-голяма прозрачност за нашите клиенти по отношение на специфичните емисии, отделяни от всеки продукт на BASF. Това ни позволява да разработваме планове заедно с нашите клиенти, за да намалим емисиите на CO2 по веригата за производство до крайния потребителски продукт.” – споделя д-р Мартин Брудермюлер, председател на Борда на изпълнителните директори на BASF SE.

BASF изчислява PCF за отделни продукти от 2007 г. Благодарение на разработеното собствено дигитално решение BASF ще може да пресметне PCF на своите около 45 000 продукта, продавани в световен план. През следващите месеци BASF ще започне с избрани продуктови и клиентски сегменти, а до края на 2021 г. планира да предостави данните за PCF на цялото си портфолио.

„Проблемите с опазване на климата също стават все по-важни за нашите клиенти. В бъдеще ще можем да ги подкрепим с надеждна информация, така че те да могат да постигнат целите си в областта на климата“ – заяви Кристоф Йекел, ръководител „Корпоративна устойчивост“. „С помощта на PCF нашите клиенти могат да определят  мерки за избягване на емисиите на парникови газове. Вече им предлагаме възможност да намалят въглеродния отпечатък на подбрани продукти, като използват алтернативни суровини и възобновяеми енергийни източници”.

Добър пример за това е подходът на BASF за баланс на биомасите, при който изкопаемите ресурси се заменят с възобновяеми суровини от органични отпадъци и растителни масла в производствения Verbund и математически се разпределят в продукта за продажба. Друг пример за прилагане на подхода за баланс на масите е проектът ChemCyclingTM. От 2020 г. BASF предлага на своите клиенти първите търговски количества на продукти, за чието производство се използват химически рециклирани пластмасови отпадъци като суровина в началото на веригата за добавена стойност. Продуктите за продажба на BASF от двата подхода притежават същите свойства като продуктите, изцяло базирани на изкопаеми суровини, но с по-нисък въглероден отпечатък.

Опазването на климата е важна част от стратегията на BASF. Компанията си е поставила за цел да запази нивото на емисиите, свързани с производството, до 2030 г. въпреки непрекъснатия растеж. BASF следва тристепенен подход, който се състои в повишаване на ефективността на производство и преработка, закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници и разработване на напълно нови процеси с ниски емисии.

Необходимост от сравними стандарти

BASF използва методи за оценка на устойчивостта вече 25 години. Това включва събирането и обработката на данни за измерване на приноса за устойчивост като този, който се използва в момента в SEEBalance® или Sustainable Solution Steering. Изчисляването на PCF се основава на съществени данни за емисии, отделяни в собствената производствена мрежа, и прецизни средни данни за закупени суровини и енергия. Методиката следва общи стандарти за анализ на жизнения цикъл като ISO 14044 и ISO 14067, както и Протокола за парникови газове на продуктите.

BASF се ангажира с въвеждането на специфични за продукта насоки за изчисляването на PCF в химическата индустрия, за да създаде равнопоставени условия за конкуренция в сектора и съпоставимост на продуктите. „Работим с различни партньори, за да промотираме стандартизацията.” – обясни г-н Йекел.

Получавайте актуални новини от BASF чрез нотификация на вашия смартфон. Регистрирайте се за нашата услуга за новини на basf.com/pushnews.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Близо 117 000 служители в BASF Group работят в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в шест сегмента: „Химикали“, „Материали“, „Индустриални решения“, „Повърхностни технологии“, „Изхранване и грижа“ и „Решения за земеделието“. През 2019 г. BASF реализира продажби на стойност от около 59 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS) и като Американски депозитарни разписки (BASFY) в САЩ. Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

 

P260/20e 

Последна актуализация 31 юли 2020 г.