BASF
България

BASF увеличава инвестициите в иновации за устойчиво земеделие

  • Резултатите от научноизследователската и развойна дейност са в полза на фермерите, обществото и околната среда.
  • Семена, продукти за растителна защита и дигитални услуги за още по-устойчиви решения в земеделието.
  • Прогнозен потенциал за увеличение на продажбите с над 7,5 млрд. Евро.

BASF засилва своята научноизследователска и развойна дейност с иновации за устойчиво земеделие, като помага на фермерите да преодоляват екологичните и икономически предизвикателства и да отговорят на потребителското търсене за устойчиво производство. През следващото десетилетие компанията ще лансира нови продукти и решения в земеделието със значителен принос за устойчивост, които ще увеличат със 7% дела им от продажбите. До 2030 г. над 30 големи R&D проекта ще допълнят портфолиото на BASF със семена и продукти за тяхното третиране, химични и биологични решения, както и дигитални услуги. Очакваният потенциал за продажби се оценява на над 7,5 млрд. евро. През 2020 г. BASF инвестира 840 млн. евро в научноизследователска и развойна дейност в отдел „Решения за земеделието“, които представляват около 11% от общите продажби на сегмента. През 2021 г. компанията ще продължи да инвестира в научноизследователска дейност за внедряване на високотехнологични иновации в земеделието.

„BASF е лидер в създаването на решения за устойчиво земеделие. В допълнение към разработването на иновации, ние предлагаме цялостен пакет, комбинирайки ефективни продукти, нови технологии и услуги, съобразени с нуждите на клиентите и спецификата на отглеждане на културите”, сподели Винсент Гроу, Президент на „Решения в земеделието“, BASF. Компанията се ангажира с амбициозни цели за устойчиви решения в земеделието до 2030 г.: освен увеличаване на годишния дял от продажбите на решения за устойчиво земеделие, фермерите ще имат възможност да намалят въглеводородните емисии с 30% на тон продукция. В допълнение, компанията ще се стреми да прилага дигитални технологии на повече от 4 000 млн. декара земеделски земи кумулативно до 2030 г., като същевременно продължава да гарантира безопасното използване на своите продукти. BASF остава ангажирана с разработването на решения, които стимулират подобряването на хранителния сектор. „Устойчивостта е заложена в основата на целия ни процес от научноизследователска и развойна дейност. Тя ни насочва как да развиваме нашите иновации, така че те да помагат на фермерите да произвеждат повече и по-качествена продукция, като същевременно опазват природните ресурси,” подчертава г-н Гроу.

Комплексно предложение за продуктивно и щадящо околната среда земеделие

До 2050 г. фермерите ще трябва да изхранват около 9,7 милиарда души в световен план, което изисква 50% увеличение на производителността в земеделието. Дигитализацията има потенциал да допринесе за това. Ето защо компанията усъвършенства своите дигитални технологии заедно с други иновации в цялото си портфолио. Този комплексен подход позволява на земеделските производители да постигнат по-високи добиви от наличните обработваеми площи, като същевременно  подпомага опазването на биологичното разнообразие.

През ноември 2020 г. BASF и Bosch подписаха споразумение за съвместни продажби в глобален мащаб на интелигентни решения в земеделието от един източник. Чрез това съвместно начинание, което подлежи на одобрение от съответните контролни органи, компаниите планират да пуснат на пазара тази година Решение за интелигентно третиране. Новата технология разпознава плевелите и позволява прецизно прилагане на хербицид само на местата, където е необходимо. Това увеличава ефективното производство и намалява въздействието върху околната среда, като редуцира количеството на приложените хербициди. В допълнение, новият бизнес модел, базиран на резултатите – xarvio® HEALTHY FIELDS, предоставя на фермерите стратегия за оптимизирана растителна защита, съобразена с техните нужди и условията на полето, която им позволява да достигнат очакваните добиви. По този начин компанията отговаря на предизвикателствата на съвременното земеделие, изискванията на обществото и политическите планове за действие, допринасяйки за по-устойчиво земеделие. Комплексните решения  на BASF позволяват разработването на хибриди, устойчиви на хербициди, и адаптирана към тях растителна защита. В комбинация с решения за контрол на плевелите още преди поникването им, те позволяват „No till” технологията, която води до отделяне на по-малко въглероден диоксид от почвата, намалява почвената ерозия и спомага за натрупването на хумус.

 

В отговор на нарастващото търсене на устойчиво произведена храна

За да развива продуктовото си портфолио към още по-устойчиви решения, BASF прилага метод за Управление на устойчиви решения, който е уникален в индустрията и одитиран от независима организация от ранните етапи на разработването му. „Научноизследователската и развойна дейност за решения в земеделието се промени фундаментално през последните две десетилетия. Ние успешно създаваме устойчиви иновации, като еднакво важни за нас са бъдещите нужди на фермерите, обществото и околната среда“, заяви Петер Екес, Президент на направление „Биологични изследвания“ в BASF.

Усъвършенстването на портфолиото от инсектициди на компанията е пример за успешно Управление на устойчиви решения. То предлага решения, които увеличават производителността и намаляват въздействието върху околната среда, създавайки добавена стойност за обществото. В този контекст активното вещество Axalion™, разработено от BASF и в очакване на одобрение от регулаторните органи, е последната иновация на компанията по отношение на инсектицидите. С новаторски начин на действие ще помага на фермерите да запазят добивите, без да влияе върху почвените и водни организми или птиците. Когато се прилагат според инструкциите за употреба, продуктите на базата на Axalion™ не оказват влияние  върху полезните видове (насекоми). Новото активно вещество е основен инструмент за предотвратяване развитието на резистентност към инсектициди. Други примери от портфолиото на компанията включват наскоро лансирани, регионално адаптирани продукти на базата на Inscalis® за Северна и Южна Америка и Азия, както и регистрирания вече в Южна Америка и Азия Broflanilide.

Новите сортове семена от BASF помагат на фермерите да произвеждат по природосъобразен начин достатъчно здравословна и достъпна храна. Например новите сортове спанак на компанията са устойчиви на мана, една от най-опасните гъбни болести. Те предотвратяват пълна загуба на реколта, покриват всички вегетационни сезони и имат значителен дял на пазара от свеж био спанак. Тези характеристики предоставят добавена стойност за производители, преработватели, търговци и потребители.

BASF инвестира също и в изследвания на закрити системи за земеделие, като отглеждане на маруля на хидропоника. Те изискват по-малко  почва, пестят вода в сравнение с традиционното отглеждане на открито и намаляват нуждата от конвенционална растителна защита. Технологията на закрито позволява отглеждането на марули независимо от географското положение и производство по-близо до потребителя. Така се избягва транспортиране на дълги разстояния и се намаляват вредните емисии.

За да научите повече за иновациите на BASF в земеделието, посетете сайта www.AgInnovation.basf.com.      

 

Устойчиво управление на решения

BASF разработи метод за Устойчиво управление на решения, за да подобри устойчивостта в своето портфолио. Тази доброволна оценка е уникална за химическата индустрия и се одитира от независима организация. До края на 2020 г. компанията е извършила анализи и оценки за устойчивост на 98,4% от портфолиото си, което включва над 57 000 конкретни продуктови приложения. Прозрачната класификация на продуктите позволява на BASF систематично подобряване и цялостно преобразуване в по-устойчиво портфолио. Продуктите, които допринасят съществено за устойчивостта, т.нар. акселератори, се изчисляват на 22 млрд. евро от продажбите на BASF Group до 2025 г. Отдел „Решения в земеделието“ на BASF също оценява цялото си продуктово портфолио спрямо ясно дефинирани критерии за устойчивост. Чрез интегриране на водещи в отрасъла и независимо одитирани критерии за устойчивост на ранен етап от разработване, отделът работи непрекъснато в посока към все по-устойчиво портфолио. Повече информация за устойчивото управление на решения вижте тук.

За отдел „Решения в земеделието“ на BASF

С бързонарастващо население, светът все повече зависи от способността ни да развиваме и поддържаме устойчиво земеделие и здравословна среда. BASF работи в партньорство с фермери, асоциации, научни институти и университети, както и с експерти в сферата, за да даде своя принос. Ето защо инвестираме в сериозна научноизследователска и развойна дейност и богато портфолио, включващо семена,хибриди, химична и биологична растителна защита,  обработка на почвата, защита на културите, контрол на вредителите и дигитално земеделие. С екипи от експерти в лабораторията, на полето, в офиса и в производството, ние обединяваме иновативно мислене и реални действия, за да създадем работещи решения за реалния свят – за фермерите, обществото и планетата. През 2020 г. нашият отдел реализира продажби на стойност от 7,7 млрд. евро. Повече информация може да откриете в Интернет на адрес www.agriculture.basf.com или в нашите социални мрежи.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от над 110 000 служители в BASF Group работи за успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в шест сегмента: „Химикали“, „Материали“, „Решения за индустрията“, „Покрития“, „Хранителни добавки“ и „Решения в земеделието“. През 2020 г. BASF реализира продажби на стойност от 59 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS) и като Американски депозитарни разписки (BASFY) в САЩ. Повече информация може да откриете на www.basf.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

P135/21e

 

Последна актуализация 15 март 2021 г.