Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Всеотдайност за Вашия успех

Сегментът „Химикали“ е съсредоточен върху поддържането и развитието на Производственото обединение (Production Verbund) на BASF. Уникалната ни система от обединения, включваща силно интегрирани производствени обекти, предлага значителни конкурентни предимства. Основните фактори за успех на този сегмент са отличното оперативно функциониране и технологии, ефективността благодарение на мащаба, интеграцията, наличността на суровини, надеждната и изгодна логистика, както и опростеността.

Общи условия за продажба