Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Да създадем условията за по-светло и сигурно бъдеще

Все по-голямото търсене на енергия и ресурси налага необходимостта да разработваме енергийни решения, които са по-устойчиви и съобразени с нуждата от енергийна ефективност и опазване на околната среда. Със своите познания и експертен опит в областта на химията за нефтодобива и нефтопреработването, минното дело и производството на енергия от вода, вятър и слънце, ние си сътрудничим с клиентите си и споделяме техния ангажимент за по-здравословно, естествено и достъпно добиване и ползване на енергията и ресурсите.

Oil production building in the middle of the water

Химикали за нефтеното находище

Повишете добива си на нефт: BASF предлага широка гама продукти за всички дейности в нефтодобива – сондиране, циментиране, стимулиране, добив и форсиран добив на нефт (EOR). Нашите решения дават на клиентите ни възможността да постигат максимални резултати на нефтените платформи.  
Burner with with blue flame

Газопречистване

Чист газ – сигурен газ: със своя над 40-годишен опит BASF предлага на клиентите си ефикасни решения за пречистване на различни видове газ, включително природен, синтетичен и биогаз. Те вече са се доказали в повече от 350 референтни инсталации по света. BASF реализира на пазара своята гама от технологии, газопречистващи агенти и пълно техническо обслужване под марката OASE – Gas Treating Excellence by BASF.
utility-scale solar power plant surrounded by mountains

Топлинна слънчева енергия

Ефективността на слънчевата енергия – на нова висота: BASF е иновативен системен доставчик на материали за пренос и съхранение на топлинна енергия, създадени за повишаване конкурентоспособността на слънчевите централи.
hand holding blue square

Фотоволтаици

Извлечете повече от фотоволтаичната си инсталация: иновативните решения на BASF гарантират наситеността на соларните панели с енергия дори при кратки заоблачавания. Нашите решения и експертен опит обхващат целия процес на производство на соларни клетки – от рязане на пластините през обрамчване на модулите до сглобяване и монтаж. Вече можем ефективно да извличаме енергията от слънчевата светлина.
Landscape view of a mining hole

Минно дело

Ефективни, устойчиви минни решения: като водещ химически доставчик за добивната промишленост, BASF предлага решения, които допринасят за ефективно и екологосъобразно минно дело. Предлагаме продукти и решения за преработка на минерали и подземно строителство.
underview of refinery and silver pipes

Добавки за рафинерии

Водещи решения за рафинериите: търсенето, екологичното законодателство и ресурсите са само някои от предизвикателствата в дейността на рафинериите. Нашите добавки предлагат ненадминати решения.

Общи условия за продажба