Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Устойчива конкурентоспособност

Клиентите от мебелната и дървообработващата промишленост очакват не само отлично качество и експлоатационни параметри, но и интелигентни решения за намаляване на оперативните разходи и адаптиране на продуктите към местните предпочитания.

BASF обедини експертния си опит и познания от 19 бизнес-звена, обслужващи мебелната и дървообработващата промишленост. В своя богат асортимент от продукти сме вложили последните технологии, гарантиращи лесно приложение, гъвкавост и трайност. Активно проучваме нуждите по цялата верига за създаване на стойност, за да гарантираме запазване на конкурентните Ви предимства.

Two green plastic chairs facing each other behind blurred leaves

Мебелно производство

BASF обединява най-голямото портфолио на доставчик на решения за дървообработващата и мебелната промишленост. Те включват лепила, свързващи вещества, помощни вещества за процесите, консерванти за дървесина, бои, пигментни препарати, пластмаси, а също и пяна за тапицерии, кожа и много други.

 

Lady in a red sweater adding weights to a scale

Дървообработване – производство на продукти от дървесина

Дървесината е сред материалите с най-широко приложение. Като възобновяема суровина, тя има голямо значение за климата и благополучието ни. Тя е и незаменим строителен материал и източник на енергия. BASF предлага решения за дървообработването и мебелното производство, включително лепила, свързващи вещества, помощни вещества за процесите, консерванти за дървесина, бои, лакове и пигментни препарати.

Общи условия за продажба