Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Безупречно чисто пране, блестящи съдове за хранене, лъскави повърхности

В BASF използваме експертния си опит в областта на високоефективните химикали и предлагаме решения, с които грижите за дома, индустриалното и професионалното почистване стават по-ефективни и удобни, а необходимостта от ресурси – по-малка.

Stage_Home_Care_New

Домакински препарати, индустриално и професионално почистване

Като лидер в иновациите, BASF дава на клиентите си възможността да избират най-добрите решения, за да посрещат успешно днешните и утрешните нужди на пазара и да бъдат в крак с променящата се регулаторна рамка. Със своята силна изследователско-развойна база и задълбочени експертни познания за пазарите и приложенията, BASF е желаният партньор за създаване на перилни и почистващи препарати, които са ефикасни, използват се удобно и безопасно и допринасят за устойчивото развитие. Нашият постоянно развиващ се асортимент включва повърхностноактивни вещества, полимери, хелатиращи агенти, биоциди, продукти за оптичен ефект, стабилизатори и метансулфонова киселина.

Общи условия за продажба