Home Link
България
Продукти
България
Продукти

Светът се нуждае от ефикасни решения за балансиран растеж

9 милиарда души, а само една планета: за да се задоволят нуждите на бъдещото население на света, ще трябва от по-малко ресурси да произвеждаме повече. Как ще изхранваме 9 млрд. души през 2050 г.?

Убедени сме, че химията крие възможности за осигуряване на питателна, безопасна и достъпна храна на хората и същевременно пестене на ресурси. Ние допринасяме за това със своите продукти и решения. Заедно с клиентите си се опитваме да откриваме ключовите механизми за постигане на по-устойчива верига за създаване на стойност в хранителната и фуражната промишленост. Нашите продукти например допринасят за производството на по-ефективни и екологични хранителни продукти и добавки.

Happy family having breakfast together

Храна за хората

Една от най-важните задачи на днешното време е производството на висококачествена, безопасна храна. И днес нашите продукти помагат за това храната да бъде по-здравословна и питателна – например чрез обогатяването й с витамини. Поддържаме диалог със своите пазари и клиенти, за да откриваме заедно решения за предизвикателствата на утрешния ден.
Man in a blue shirt holding a baby pig

Изхранване на животните

Нарастващото население на света означава и повишена потребност от месо, риба, яйца и млечни продукти. Нашите ефективни, висококачествени продукти помагат на клиентите ни да се разрастват рентабилно и същевременно да пестят ресурси.

Общи условия за продажба