Home Link
България
Кои сме ние
България
Кои сме ние

Можеш ли да си представиш света без химия?

Химията има важна роля в света, който познаваме.

Химията ни позволява да имаме мобилни телефони, коли, продукти за домашна грижа, дрехи. Дава ни повече и по-здравослвона храна; пречиства водата, която пием; прави живота ни по-чист.

Химията е навсякъде около нас – в сградите, в които живеем; обувките, които носим; асфалта, по който вървим. Почти всичко, което ни заобикаля, съдържа химикали. Подметките на обувките ни се нуждаят от пяна, която прави стъпването леко и безболезнено; дрехите ни се нуждаят от синтетични цветове, за да са ярки; домовете ни се нуждаят от химия, за да са топли.

Химията има толкова важна роля за света, който познаваме. Затова в BASF всеки ден не просто произвеждаме химикали, а създаваме химия.

Химията е решението. Можеш ли да си представиш света без химия?

Medical_teaser.jpg

Химията прави живота ни по-чист

Пандемията COVID-19 постави големи предизвикателства пред нашето съвремие и промени света, който всички познаваме. Всички индустрии се опитват да дадат най-доброто от себе си, за да се справят с тази ситуация и да спрат разпространението на вируса, но една от тях играе съществена роля за това – химическата индустрия.
Food_teaser.jpg

Химията ни осигурява достатъчно здравословна храна (и вода)

През 2050 г. на Земята ще живеят близо 10 милиарда души. Докато световното население и неговите нужди продължават да нарастват, ресурсите на планетата са ограничени. ООН прогнозира, че до 2050 г. човечеството ще трябва да увеличи производството на храни със 70%, за да изхрани света.
Water_teaser.jpg

Химията ни дава повече вода, чиста вода 

Водата е от съществено значение за живота. Химията пречиства замърсената вода. Нашата планета е покрита 70% с вода. Въпреки това се наблюдава воден дефицит поради нарастващото население в световен мащаб и по-голямата нужда от вода.
Air_teaser.jpg

Химията запазва въздуха чист

Въздухът около нас има огромно влияние върху нашия живот. Всъщност последните изследвания показват, че замърсяването на въздуха може да увеличи риска от проблеми с дишането по време на сън. Нашите каталитични конвертори помагат за намаляване на вредните емисии от колите и промишлеността. Химията е това, което запазва въздуха чист. 
Skin_teaser.jpg

Химията предпазва нашата кожа

Ако нямаше химия, блаженото стоене на плажа в слънчев ден щеше да бъде само една мечта. Щяхме да имаме изгаряния, кожата ни щеше да е увредена и вероятно щяхме да остареем по-рано. 
Road_resize_template

Химията прави пътищата по-устойчиви и по-безопасни

През 2050 г. на нашата планета ще живеят почти 10 млрд. души. Забързаният начин на живот и увеличаващата се урбанизация на населението, както и нарастващата необходимост от пътен товарен транспорт ще изисква нови решения за строителство.
Road_resize_template

Химията подобрява дигиталния живот

Електрониката и електрическите устройства (E&E) са неразделна част от нашето ежедневие и в бъдеще ще стават все по-важни за нас. В BASF ние създаваме иновации, които отговарят на нуждите на нашите клиенти в глобалната електронна индустрия с цел да осигурим най-съвременните химикали и електронни материали в стойностната верига на E&E. 
Road_resize_template

С химията колелата се въртят

Когато частният автомобилен трафик започна през 50-те години на миналия век, търсенето на автомобилни и велосипедни гуми се увеличи значително. Оттогава насам лепилата на BASF се използват при производството на гуми по целия свят.
Road_resize_template

Химията предпазва автомобилите ни от повреди и ги прави цветни

Броят на колите по пътищата непрекъснато расте. През 2020 г. по света се очаква да има приблизително 1,2 милиарда автомобила в движение, което е с около 300 милиона повече в сравнение с 2012 г. Днес мобилността е изправена пред нови предизвикателства: глобалният прираст на населението, повишаването на жизнения стандарт на развиващите се пазари, увеличаването на урбанизацията, климатичните промени и ограничената наличност на изкопаеми горива изискват нови концепции по отношение на устойчивост и енергийна ефективност.
Road_resize_template

Химията прави предпазната екипировка по-безопасна

Пластмасите имат много доказани предимства в различни области - например предотвратяване загубата на храна чрез приложения в опаковането, олекотена конструкция за превозните средства, изолация на сгради, предпазни и защитни екипировки и много други. Добавките за пластмаса на BASF подобряват обработката и продуктовите свойства на пластмасите и са решение на проблеми в почти всички области на обработката на пластмаси.
Print

Химията позволява рециклиране на пластмасови отпадъци

Пластмасовите отпадъци, по-специално в контекста на замърсяване на океаните и моретата, се възприемат като голямо глобално предизвикателство. Има нарастващ регулаторен натиск по отношение на квотата и възможността за рециклиране от една страна, и все по-голямата ангажираност на нашите клиенти за увеличаване на дела на рециклирания материал в техните предложения от друга. Решаването на тези предизвикателства изисква иновации и съвместни усилия в глобален мащаб по цялата верига на добавена стойност.
Print

Химията защитава климата

Изменението на климата е едно от най-неотложните предизвикателства пред обществото днес.

BASF подкрепя целта на Парижкото споразумение да ограничи глобалното затопляне до под 2 градуса по Целзий. Преди всичко искаме да се борим с климатичните промени чрез нашите умения за прилагане на иновативни решения за справяне с нови предизвикателства. За BASF опазването на климата е ключова задача и съществена част от нашата стратегия.

Print

Химията допринася за устойчивото бъдеще

Необходимост от храна, енергия и чиста вода за нарастващото световно население, ограничени ресурси и защита на климата - иновациите, основани на химията, играят ключова роля за тези предизвикателства. В BASF искаме да допринесем за един свят, който осигурява жизнеспособно бъдеще с подобрено качество на живот за всички. Правим това, като създаваме химия за нашите клиенти и обществото и като използваме най-добре наличните ресурси. Устойчивостта е в основата на това, което правим, защото в BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще.
Print

Химията създава стойност за обществото

Устойчивото развитие се определя като баланс между икономически успех, екологична защита и социална отговорност. За да управлява ефективно устойчивостта, една компания трябва да може да я измерва количествено във всеки от тези стълбове.