Кои сме ние

Химията ни дава повече вода, чиста вода

Водата е от съществено значение за живота. Химията пречиства замърсената вода.

Водата е основният източник на живот. Ние сме създадени 80% от вода. Нашата планета е покрита 70% с вода. Въпреки това се наблюдава воден дефицит поради нарастващото население в световен мащаб и по-голямата нужда от вода.

На планетата има достатъчно вода за 7 милиарда души, но тя е разпределена неравномерно и много голяма част от нея се изразходва напразно, замърсява се и се управлява неустойчиво. Много от тези предизвикателства, свързани с водата, могат да бъдат преодолени чрез подходящите решения за пречистване на вода. 

Clean water photo 1.jpeg

Устойчиво използване на водата

Следователно устойчивото използване на водата и използването на природните водни ресурси в световен мащаб са от огромно значение за всички нас. Наше задължение е да използваме водата отговорно по цялата стойностна верига, както и на ниво речни басейни. Ние допринасяме за Целите на ООН за устойчиво развитие по отношение на водата и потвърждаваме човешкото право на вода и канализационна инфраструктура.

Устойчивото използване на водата е неразделна част от корпоративната цел на BASF – „Ние създаваме химия за устойчиво бъдеще“. Ние поставяме пред себе си една глобална дългосрочна цел за бъдещето, а именно до 2030 година да създадем устойчиво управление на водата на всички места в районите с воден дефицит, както и на нашите Verbund обекти.  

Наше задължение към партньорите ни в световен мащаб е да надграждаме знанията си и да ги споделяме с всички останали. От 2010 г. насам допринасяме за отчитането на водните ресурси пред международната организация с нестопанска цел CDP. Ние подписахме „Конвенцията за достъп до безопасна вода, канализация и хигиена на работното място“ (WASH) с цел да осигурим достъп до безопасна вода, канализация и хигиена на работното място на добро ниво за всички служители във всички помещения. 

Clean water photo 3.jpeg