Кои сме ние

Химията ни осигурява достатъчно здравословна храна (и вода)

През 2050 г. на Земята ще живеят близо 10 милиарда души. Докато световното население и неговите нужди продължават да нарастват, ресурсите на планетата са ограничени. ООН прогнозира, че до 2050 г. човечеството ще трябва да увеличи производството на храни със 70%, за да изхрани света.

Food blog photo 1.jpeg

Храната е живот

Осигуряването на храна за нарастващото световно население е най-голямото предизвикателство за селското стопанство. За да се справят с това предизвикателство, фермерите се нуждаят от нови технологии и нови решения.

Всеки мъж, жена и дете трябва да имат достъп до здравословна, питателна храна както сега, така и в бъдеще. Това е от съществено значение за качеството на живот на всеки. За да гарантираме, че селското стопанство може да задоволи както днешните, така и утрешните нужди от храна и да изпълни изискванията на бъдещите поколения, трябва да използваме пълния потенциал на световното знание.

Съвместната работа за преодоляване на предизвикателствата и намиране на нови решения е една от най-силните страни на BASF и това е нещо, което правим в селското стопанство повече от 100 години. Нашите служители са в постоянен контакт със земеделски производители и експерти във всеки регион по целия свят. Те работят усилено, за да разберат какви подходи са необходими за оптимизиране на селскостопанското производство, повишаване на рентабилността на фермите и подобряване на качеството на живот на нарастващото световно население.

BASF от много години е надежден партньор на фермерите. Нашата цел е да им помогнем да просперират с иновативни и устойчиви решения не само днес, но и в бъдеще.

Food blog photo 2.jpeg

Иновации за успешно земеделие

Добрите, висококачествени реколти са от решаващо значение, за да имат фермерите проспериращ сезон. Нашите продукти им помагат да постигнат това.

BASF е една от водещите световни компании за изследвания в областта на опазването на растенията. Всяка година ние инвестираме в научни изследвания и разработки за нови продукти и решения, които помагат на фермерите да бъдат успешни. Съвременните фунгициди, хербициди, инсектициди, третиране на семена и продукти за борба с вредители са основата на нашия отдел за защита на културите. Освен това ние предлагаме и биологични продукти за защита на културите и решения за подобряване здравето на растенията, както и иновации за подобряване на управлението на хранителните вещества в почвата. Ние помагаме на фермерите да защитават своите култури от болести по растенията, плевели, насекоми и гризачи и да намалят загубите на азот при прилагане на тор.

Повече от 100 години BASF се ангажира да подкрепя фермерите с нови технологии, така че те да могат да постигнат високи добиви дори на ограничени площи. Знаем, че в устойчивото земеделие може да се направи много и ще продължим напред заедно – със и за земеделските производители. Защото вярваме, че земеделието е най-важната работа на Земята.

Food blog photo 3.jpeg