България
Кои сме ние

BASF в България

Styrolanlage Standort Ludwigshafen / Styrene Plant Ludwigshafen

Повече от 50 години BASF е партньор на българската индустрия, допринасяйки за успеха на клиентите от почти всички сектори на икономиката – химическа промишленост, енергетика, минно дело, фармацевтика, електроника, грижа за дома и лична грижа, строителство, селско стопанство и др.

Управляваме дейността си, водени от принципа за устойчиво развитие с отговорност за бъдещите поколения.

През 2011 г. стартирахме инициативата си „Chemgeneration“ за популяризиране на образованието по химия в България. В тази инициатива BASF си партнира с Българска академия на науките, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Съюз на учените в България и Съюз на химиците в България. През годините в проектите ни са участвали над 5000 български ученици, десетки учители по химия и над 50 училища в цялата страна.

Управител на БАСФ ЕООД е г-жа Марина Буковац.