България
Кои сме ние

Организация

Организация на BASF Group

Оперативните подразделения, звената за услуги, регионите и корпоративният център формират крайъгълните камъни на организацията на BASF, в съответствие с корпоративната стратегия.

Тук подразделенията носят стратегическа и оперативна отговорност и са организирани според сектори или продукти. Те управляват 50-те глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 75 стратегически бизнес звена.

Регионалните и националните звена представляват BASF на местно ниво и подпомагат растежа на бизнес звена с локална близост до клиентите. За целите на финансовото отчитане ние организираме регионалните поделения в четири региона: Европа; Северна Америка; Азиатско-Тихоокеанския регион; Южна Америка, Африка и Близкия Изток.

Изследователските дейности, които са от значение за няколко оперативни подразделения, са обединени в един централен изследователски отдел. Това подразделение е глобално организирано с изследователски центрове в Европа, Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Заедно с отделите за научноизследователска и развойна дейност в нашите оперативни подразделения, той формира ядрото на нашия глобален ноу-хау Verbund.

Пет звена за услуги предоставят конкурентни услуги за оперативните подразделения и обекти: Глобални Инженерни Услуги; Глобални Дигитални Услуги; Глобално Снабдяване; Европейско Управление на Обекти и Verbund; Глобални Бизнес Услуги (финанси; човешки ресурси; опазване на околната среда, здраве и безопасност; интелектуална собственост; комуникации; снабдяване, верига за доставки и вътрешни консултантски услуги).

Корпоративният център подпомага Съвета на изпълнителните директори при управлението на компанията като цяло. Те включват централни задачи от следните области: стратегия, финанси и контрол, съответствие и право, данъци, опазване на околната среда, здраве и безопасност, човешки ресурси, комуникации, връзки с инвеститорите и вътрешен одит. 

 • Химикали
 • Материали
 • Индустриални решения
 • Повърхностни технологии
 • Изхранване и грижа
 • Решения за земеделието

 • Европа
 • Северна Америка
 • Азиатско-тихоокеански
 • Южна Америка, Африка и Близкият Изток

 • Научноизследователска дейност

 • Глобални Инженерни услуги
 • Глобални Дигитални услуги
 • Глобални Бизнес Услуги
 • Глобални услуги по Снабдяване

 • Корпоративно Развитие
 • Корпоративни Финанси
 • Корпоративни Право, Съответствие, и Застраховане
 • Корпоративни Опазване на околната среда, Здраве и Безопасност
 • Корпоративни Човешки ресурси
 • Корпоративни Комуникации и Връзки с държавните органи
 • Корпоративни Връзки с инвеститорите
 • Корпоративен Одит
 • Корпоративни Данъци и Мита