България
Кои сме ние

Организация

Правна структура и организация на BASF Group

Нашите 12 подразделения са обединени в шест сегмента според техните бизнес модели. Подразделенията носят оперативна отговорност и са организирани по сектори или продукти. Те управляват нашите 58 глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 78 стратегически бизнес звена.

Нашите регионални и национални звена представляват BASF на местно ниво и подпомагат растежа на оперативните подразделения в близост до клиентите. За целите на финансовата отчетност регионалните подразделения са групирани в четири региона: Европа; Северна Америка; Азиатско-тихоокеански регион; Южна Америка, Африка, Близък Изток.

Осем глобални звена формират строен корпоративен център. Корпоративният център е отговорен за управлението на цялата група и подкрепя Борда на изпълнителните директори на BASF при управлението на компанията като цяло. Четири глобални многофункционални звена за услуги предлагат услуги за отделни локации или в световен мащаб за бизнес звена на BASF Group.

Трите ни глобални изследователски подразделения се ръководят от нашите ключови региони - Европа, Азиатско-тихоокеанския и Северна Америка: Изследване на процеси и химично инженерство (Лудвигсхафен, Германия), Високонаучни изследвания на материали и системи (Шанхай, Китай) и Биологични научни изследвания (Изследователски Триъгълник Парк, Северна Каролина). Заедно с отделите за развитие в нашите оперативни подразделения, те формират ядрото на глобалния ни ноу-хау Verbund.