Home Link
България
Кои сме ние
България
Кои сме ние

Организация

Правна структура и организация на BASF Group

Нашите 11 подразделения са обединени в шест сегмента според техните бизнес модели. Подразделенията носят оперативна отговорност и са организирани по сектори или продукти. Те управляват нашите 52 глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 75 стратегически бизнес звена.

Нашите регионални и национални звена представляват BASF на местно ниво и подпомагат растежа на оперативните подразделения в близост до клиентите. За целите на финансовата отчетност регионалните подразделения са групирани в четири региона: Европа; Северна Америка; Азиатско-тихоокеански регион; Южна Америка, Африка, Близък Изток.

Заедно с развойните звена в нашите оперативни подразделения, трите глобални изследователски отдела - Изследвания на процеси и химическо инженерство, Високонаучни изследвания на материали и системи и Биологични научни изследвания - защитават нашия иновативен капацитет и конкурентоспособност.

Пет звена за услуги предоставят конкурентни услуги за оперативните подразделения и обекти: Глобални Инженерни Услуги; Глобални Дигитални Услуги; Глобално Снабдяване; Европейско Управление на Обекти и Verbund; Глобални Бизнес Услуги (финанси; човешки ресурси; опазване на околната среда, здраве и безопасност; интелектуална собственост; комуникации; снабдяване, верига за доставки и вътрешни консултантски услуги).

Звената на Корпоративния център подкрепят Борда на изпълнителните директори в управлението на компанията като цяло. Те включват централни задачи от следните области: стратегия; финанси; право и съответствие; данъци; опазване на околната среда, здраве и безопасност; човешки ресурси; комуникации; връзки с инвеститорите и вътрешен одит.

 • Химикали
 • Материали
 • Индустриални решения
 • Повърхностни технологии
 • Изхранване и грижа
 • Решения за земеделието

 • Европа
 • Северна Америка
 • Азиатско-тихоокеански
 • Южна Америка, Африка и Близкият Изток

 • Корпоративно Развитие
 • Корпоративни Финанси
 • Корпоративни Право, Съответствие, и Застраховане
 • Корпоративни Опазване на околната среда, Здраве и Безопасност
 • Корпоративни Човешки ресурси
 • Корпоративни Комуникации и Връзки с държавните органи
 • Корпоративни Връзки с инвеститорите
 • Корпоративен Одит
 • Корпоративни Данъци и Мита

 • Глобални Инженерни услуги
 • Глобални Дигитални услуги
 • Глобални Бизнес Услуги
 • Глобални услуги по Снабдяване

 • Високонаучни изследвания на материали и системи
 • Биологични научни изследвания
 • Изследване на процеси и химично инженерство