Home Link
Česká republika

Vítejte v BASF v České republice


Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností. Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme zákazníkům reagovat v téměř každém průmyslovém odvětví na současné i budoucí potřeby společnosti.

Změna klimatu je jednou z nejdůležitějších výzev naší doby. Naše inovace přispívají ke snižování emisí. Chemická výroba je přitom velmi energeticky náročná a produkuje emise CO2. Ve společnosti BASF jsme se zavázali k plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu a v tomto směru konáme:

  • V porovnání s rokem 2018 chceme do roku 2030 snížit objem našich emisí skleníkových plynů na celém světě o 25 %.
  • Do roku 2050 chceme být klimaticky neutrální. Abychom tohoto cíle dosáhli a zůstali konkurenceschopní, opětovně přehodnocujeme naše procesy a technologie, což je komplexní výzva, kterou můžeme vyřešit pouze společně. 
Bez dostupnosti dostatečného objemu elektrické energie z obnovitelných zdrojů za konkurenční ceny nebude transformace našeho průmyslu možná! Tento úkol je dosažitelný pouze inovativní a intenzivní kooperací mezi politickým a průmyslovým sektorem a vyžaduje spolupráci napříč hodnotovými řetězci.
마틴 브루더뮐러 바스프 그룹 신임 회장
Dr. Martin Brudermüller
předseda představenstva společnosti BASF
People of different origins and skin color put their hands on top of each other

My a plasty

Nové způsoby řešení– nové způsoby myšlení