Home Link
Česká republika

Vítejte v BASF v České republice


Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností. Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme zákazníkům reagovat v téměř každém průmyslovém odvětví na současné i budoucí potřeby společnosti.

BASF měla silný start do roku 2021. Podařilo se nám přenést silný konec roku 2020 do prvního čtvrtletí letošního roku. 
마틴 브루더뮐러 바스프 그룹 신임 회장
Dr. Martin Brudermüller
předseda představenstva společnosti BASF