Vítejte v BASF v České republice


Ve společnosti BASF tvoříme svět chemie pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme hospodářský úspěch s ochranou životního prostředí a sociální zodpovědností. Prostřednictvím vědy a inovací umožňujeme zákazníkům reagovat v téměř každém průmyslovém odvětví na současné i budoucí potřeby společnosti.

Změna klimatu je jednou z nejdůležitějších výzev naší doby. Naše inovace přispívají ke snižování emisí. Chemická výroba je přitom velmi energeticky náročná a produkuje emise CO2. Ve společnosti BASF jsme se zavázali k plnění cílů Pařížské dohody o změně klimatu a v tomto směru konáme:

  • V porovnání s rokem 2018 chceme do roku 2030 snížit objem našich emisí skleníkových plynů na celém světě o 25 %.
  • Do roku 2050 chceme být klimaticky neutrální. Abychom tohoto cíle dosáhli a zůstali konkurenceschopní, opětovně přehodnocujeme naše procesy a technologie, což je komplexní výzva, kterou můžeme vyřešit pouze společně. 
Bez dostupnosti dostatečného objemu elektrické energie z obnovitelných zdrojů za konkurenční ceny nebude transformace našeho průmyslu možná! Tento úkol je dosažitelný pouze inovativní a intenzivní kooperací mezi politickým a průmyslovým sektorem a vyžaduje spolupráci napříč hodnotovými řetězci.
마틴 브루더뮐러 바스프 그룹 신임 회장

Dr. Martin Brudermüller

předseda představenstva společnosti BASF