Global Home
Kdo jsme

Tvoříme svět chemie pro udržitelnou budoucnost

Chceme pomáhat budovat svět, který nabídne smysluplnou budoucnost a kvalitní život pro každého. Tvoříme chemii pro naše zákazníky a využíváme při tom dostupné zdroje. Abychom optimalizovali náš příspěvek k udržitelné budoucnosti, měříme celkový dopad ekonomických, environmentálních a sociálních aspektů našich podnikatelských aktivit prostřednictvím naší metodiky Value to Society. Podporujeme Organizaci spojených národů v uplatňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals, SDGs) a přistoupili jsme také na Pařížskou dohodu o klimatu.

Změna klimatu je největším problémem naší doby, proto usilujeme o dosažení čistých nulových emisí CO2  do roku 2050. Abychom toho dosáhli, zefektivňujeme naši výrobu a spotřebu energie, zvyšujeme podíl využívání obnovitelných energií a urychlujeme vývoj a uplatňování nových postupů výroby chemikálií bez emisí CO2.

Pro naše zákazníky vytváříme hodnoty díky řešením Accelerator, která přispívají k udržitelnosti v hodnotovém řetězci. S naším programem cirkulární ekonomiky cílíme na oddělení růstu od spotřebovávání zdrojů. Cirkulární řešení omezují objem odpadu, šetří fosilní zdroje a pomáhají snižovat emise CO2

Přijímáme odpovědnost v dodavatelském řetězci a ve všech našich činnostech. Společně s našimi dodavateli pracujeme na vyhodnocování a zlepšování jejich výkonu v udržitelnosti a zapojujeme je do našeho dodavatelského programu hospodaření s CO2. V našich provozech využíváme zdroje efektivně vycházející z naší integrované výrobní sítě – tou je náš Verbund. Jednáme odpovědně a chráníme životní prostředí snižováním emisí a odpadu. Podporujeme ochranu a fungování ekosystémů, jako jsou lesy a oceány, například naším zapojením do Aliance pro eliminaci plastových odpadů. V našich výrobních závodech v oblastech s nedostatkem vody a v lokalitách našeho Verbundu zavádíme udržitelné hospodaření s vodou.

Základem naší společenské odpovědnosti je respektování lidských práv v naší vlastní činnosti i obchodních vztazích. Zabezpečujeme bezpečné pracovní prostředí. Respektujeme rozmanitost, podporujeme a rozvíjíme inkluzivní pracoviště a všechny naše zaměstnance motivujeme k aktivnímu zapojení. 

Zjistěte více o udržitelném rozvoji ve společnosti BASF