Česká republika
Kdo jsme

Trvale udržitelný rozvoj ve společnosti BASF

Naše chápání udržitelnosti

Rostoucí poptávka vyvíjí narůstající tlak na naši planetu. Již nyní zkonzumujeme více, než Země dokáže vyrobit. Zásadní pro naši budoucnost je proto trvale udržitelný rozvoj. Abychom zajistili udržitelnější rozvoj, musíme vyvážit potřeby ekonomické, ekologické i sociální. Povědomí o udržitelném rozvoji narůstá i mezi našimi akcionáři. Musíme se zapojit do otevřeného dialogu a jednat společně s našimi zákazníky a pro ně, stejně jako pro ostatní akcionáře. Vytváříme partnerství s cílem rozvíjet udržitelnější řešení, která uspokojí potřeby společnosti. To je hnacím motorem růstu našeho podnikání.

investments.jpg

Ekonomika

Akcie společnosti BASF jsou mimořádně atraktivní pro investory, kteří do svých investičních rozhodnutí začleňují kritéria týkající se životního prostředí, sociálních aspektů a řízení.

Více
enviro.jpg

Životní prostředí

Společnost BASF má pozoruhodnou historii úspěchů v oblasti ochrany životního prostředí. V ochraně lidí a životního prostředí budeme nadále pokračovat.

Více
employess.jpg

Zaměstnanci a společnost

Naši zaměstnanci jsou zásadním faktorem při dosahování cílů naše strategie „We create chemistry“.

Více
image strategy.jpg

Strategie a cíle

Se strategií „We create chemistry“ si společnost BASF vytyčila ambiciózní cíle s úmyslem posílit své postavení vedoucí chemické společnosti na světě. Tento cíl jsme zakotvili i do našeho podnikového cíle: „Tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost“.

Více
reporting.jpg

Podniková zpráva

BASF je vedoucí chemická společnost na světě. Hospodářský úspěch se u nás snoubí s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. V naší souhrnné podnikové zprávě, která obsahuje finanční výkaz a zprávu o udržitelném rozvoji, informujeme akcionáře a zájemce z řad veřejnosti o uplynulém obchodním roce.

Zpráva z roku 2017 (EN)