Global Home
Kdo jsme

Ekonomický rozměr

Udržitelné investice

Akcie společnosti BASF jsou mimořádně atraktivní pro investory, kteří do svých investičních rozhodnutí začleňují kritéria týkající se životního prostředí, sociálních aspektů a řízení. Na finančním trhu vzrůstá povědomí o tom, že obchodní společnost zaměřená na udržitelný rozvoj může v dlouhodobém horizontu překonat své konkurenty a současně minimalizovat rizika. Zařazení do indexů a žebříčků udržitelnosti je potvrzením našich výsledků v oblasti životního prostředí a sociálních otázek. Ratingové agentury vyzdvihují zejména naše komunitní závazky, zaměstnanecké vztahy, zprávy o udržitelném rozvoji, etiku podnikání a vývoj udržitelných výrobků.

Obchodní případ: Výrobní Verbund

Náš Výrobní Verbund – z německého slova „spojení/svazek“ – zahrnuje efektivní využívání vedlejších produktů a nadbytečné energie v husté síti výrobních závodů. Tím se šetří náklady i životní prostředí.