Global Home
Česká republika
Kdo jsme

Ekonomický rozměr

Udržitelné investice

Akcie společnosti BASF jsou mimořádně atraktivní pro investory, kteří do svých investičních rozhodnutí začleňují kritéria týkající se životního prostředí, sociálních aspektů a řízení. Na finančním trhu vzrůstá povědomí o tom, že obchodní společnost zaměřená na udržitelný rozvoj může v dlouhodobém horizontu překonat své konkurenty a současně minimalizovat rizika. Zařazení do indexů a žebříčků udržitelnosti je potvrzením našich výsledků v oblasti životního prostředí a sociálních otázek. Ratingové agentury vyzdvihují zejména naše komunitní závazky, zaměstnanecké vztahy, zprávy o udržitelném rozvoji, etiku podnikání a vývoj udržitelných výrobků.

Obchodní případ: Výrobní Verbund

Náš Výrobní Verbund – z německého slova „spojení/svazek“ – zahrnuje efektivní využívání vedlejších produktů a nadbytečné energie v husté síti výrobních závodů. Tím se šetří náklady i životní prostředí.