O nama

Kemija štiti klimu

Klimatske promjene jedan su od najhitnijih problema današnjeg društva. 

BASF podupire cilj Pariškog sporazuma da se globalno zatopljenje ograniči na manje od 2 Celzijeva stupnja. Najviše od svega želimo suzbiti klimatske promjene svojim vještinama primjene inovativnih rješenja u rješavanju novih problema. Za BASF zaštita klime ključni je zadatak i bitan dio njegove strategije.

Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der BASF-Strategie. Bereits seit vielen Jahren reduziert das Unternehmen kontinuierlich seine CO2 Emissionen. Zur weiteren signifikanten Reduktion werden in der Forschung innovative Verfahren entwickelt wie zum Beispiel die Synthesegasdirektumwandlung als Baustein der Olefinsynthese. Olefine sind Zwischenprodukte beispielsweise bei der Produktion von Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction innovative processes, such as the synthesis gas direct conversion for the synthesis of olefins, our research is developing. Olefins are intermediate substances, for the production of cleaning materials, aroma chemicals or superabsorbents. New process technologies and catalysts can reduce the carbon footprint of olefin production by up to 50 percent. Chemical laboratory technician Oliver Secosan controls the new plant for synthesis gas direct conversion.

Naš cilj u zaštiti klime

BASF želi ostvariti neutralan rast CO2 do 2030. godine. Cilj nam je održati ukupne emisije stakleničkih plinova iz naših proizvodnih postrojenja (isključujući emisije od prodaje energije trećim stranama) i energije koju kupujemo na razini iz 2018. godine (21,9 milijuna metričkih tona ekvivalenata CO2), uz istodobno povećanje proizvodnje.

Želimo ostvariti svoj cilj u zaštiti klime i omogućiti daljnja smanjenja mjerama optimizacije postrojenja, kupnjom niskougljikove energije te programom istraživanja i razvoja u svrhu dugoročnog smanjenja naših emisija stakleničkih plinova. Te smo mjere objedinili u našem globalnom upravljanju ugljikom.

Climate protection is a central component of the BASF strategy. For many years, the company has been continuously reducing its CO2 emissions. For further significant reduction, innovative processes such as methane pyrolyse are being developed in research. BASF researchers have developed a new reactor concept so that hydrogen can be produced without CO2 emissions. Hydrogen is needed by the chemical industry in large quantities, for example for ammonia synthesis.In the new process, high-purity, granular carbon is produced as a by-product (photo). The implementation of the process on pilot scale is the next challenge for the BASF experts.

Smanjenje emisija CO2

Proteklih je desetljeća BASF već ostvario znatno smanjenje emisija CO2 optimizacijom proizvodnje energije i proizvodnih procesa te sustavnim smanjivanjem emisije dušikova (I) oksida. Nastavljamo s tim naporima, a također postupno zamjenjujemo fosilna goriva obnovljivim izvorima energije u električnoj energiji koju kupujemo. Osim toga, kako bismo drastično smanjili emisije stakleničkih plinova, BASF-ovi znanstvenici intenzivno rade na potpuno novim proizvodnim procesima s niskim emisijama CO2.

Upravljanje ugljikom

Vjerujemo da će se ti procesi moći uvesti već 2030. godine. Naš je glavni cilj s tim u vezi potpuno spriječiti emisije CO2. Sve veću ulogu imat će i ostale opcije, kao što su upotreba biomase, CO2 ili otpada kao sirovine u proizvodnji kemikalija. Međutim, potencijal održivo dostupne biomase ograničen je.

Zasad postoje ograničenja upotrebe CO2 zbog velike količine potrebne energije.

 

Očuvanje energije i zaštita klime

Naš cilj u zaštiti klime

Naše upravljanje ugljikom