Carbon menagement blog
Hrvatska
O nama
Hrvatska
O nama

Kemija štiti klimu

Klimatske promjene jedan su od najhitnijih problema današnjeg društva. 

BASF podupire cilj Pariškog sporazuma da se globalno zatopljenje ograniči na manje od 2 Celzijeva stupnja. Najviše od svega želimo suzbiti klimatske promjene svojim vještinama primjene inovativnih rješenja u rješavanju novih problema. Za BASF zaštita klime ključni je zadatak i bitan dio njegove strategije.

Carbon Management: New Catalysts for Clean Olefins

Naš cilj u zaštiti klime

BASF želi ostvariti neutralan rast CO2 do 2030. godine. Cilj nam je održati ukupne emisije stakleničkih plinova iz naših proizvodnih postrojenja (isključujući emisije od prodaje energije trećim stranama) i energije koju kupujemo na razini iz 2018. godine (21,9 milijuna metričkih tona ekvivalenata CO2), uz istodobno povećanje proizvodnje.

Želimo ostvariti svoj cilj u zaštiti klime i omogućiti daljnja smanjenja mjerama optimizacije postrojenja, kupnjom niskougljikove energije te programom istraživanja i razvoja u svrhu dugoročnog smanjenja naših emisija stakleničkih plinova. Te smo mjere objedinili u našem globalnom upravljanju ugljikom.

Carbon Management: New process for clean hydrogen

Smanjenje emisija CO2

Proteklih je desetljeća BASF već ostvario znatno smanjenje emisija CO2 optimizacijom proizvodnje energije i proizvodnih procesa te sustavnim smanjivanjem emisije dušikova (I) oksida. Nastavljamo s tim naporima, a također postupno zamjenjujemo fosilna goriva obnovljivim izvorima energije u električnoj energiji koju kupujemo. Osim toga, kako bismo drastično smanjili emisije stakleničkih plinova, BASF-ovi znanstvenici intenzivno rade na potpuno novim proizvodnim procesima s niskim emisijama CO2.

Upravljanje ugljikom

Vjerujemo da će se ti procesi moći uvesti već 2030. godine. Naš je glavni cilj s tim u vezi potpuno spriječiti emisije CO2. Sve veću ulogu imat će i ostale opcije, kao što su upotreba biomase, CO2 ili otpada kao sirovine u proizvodnji kemikalija. Međutim, potencijal održivo dostupne biomase ograničen je.

Zasad postoje ograničenja upotrebe CO2 zbog velike količine potrebne energije.

 

Očuvanje energije i zaštita klime

Naš cilj u zaštiti klime

Naše upravljanje ugljikom