Hrvatska
O nama

Organizacija

Pravna struktura i organizacija BASF grupe

Naših 11 sektora objedinjeno je u šest segmenta na temelju poslovnih modela. Sektori imaju operativnu odgovornost i organizirani su prema sektoru djelatnosti ili proizvodima. Oni upravljaju s naše 52 globalne odnosno regionalne poslovne jedinice i razvijaju strategije za 75 strateških poslovnih jedinica.

Regionalne jedinice odgovorne su za optimiziranje lokalne infrastrukture i pridonose mobilizaciji našeg tržišnog potencijala. Za potrebe financijskog izvještavanja, regionalni sektori organizirani su u četiri regije: Europa; Sjeverna Amerika; Azija i Pacific; Južna Amerika, Afrika i Srednji istok.

Zajedno s razvojnim jedinicama u našim operativnim sektorima, tri globalne istraživačke platforme – za istraživanje procesa i kemijsko inženjerstvo (Process Research & Chemical Engineering), napredno istraživanje materijala i sustava (Advanced Materials & Systems Research) i bioznanstvena istraživanja (Bioscience Research) – štite naše inovativne sposobnosti i konkurentnost.

Pet logističkih jedinica pruža konkurentne usluge za operativne sektore i lokacije: Globalne inženjerske usluge; Globalne digitalne usluge; Globalna nabava; Uprava za europske lokacije i Verbund; Globalne poslovne usluge (financije; ljudski resursi; zaštita okoliša, zdravlja i sigurnosti; intelektualno vlasništvo; komunikacije, nabava, lanac opskrbe i interne savjetodavne usluge).

Jedinice Korporativnog centra podupiru BASF-ov Odbor izvršnih direktora u upravljanju tvrtkom u cjelini. One obuhvaćaju centralizirane poslove u sljedećim područjima: strategija; financije; pravo i usklađenost s pravilima; porezi; zaštita okoliša, zdravlja i sigurnosti; ljudski resursi; komunikacije; odnosi s ulagačima i interni audit. 

 • Kemikalije
 • Materijali
 • Industrijska rješenja
 • Tehnologije obrade površina
 • Prehrana i njega
 • Poljoprivredna rješenja

 • Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Azija
 • Južna Amerika, Afrika, Bliski Istok

 • Korporativni razvoj
 • Korporativne financije
 • Korporativni pravni poslovi, sukladnost i osiguranje
 • Korporativna služba za zaštitu okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
 • Korporativni ljudski resursi
 • Korporativne komunikacije i odnosi s vladom 
 • Korporativni odnosi s investitorima
 • Korporativna revizija
 • Korporativni porezi i davanja

 • Globalne inženjerske usluge
 • Globalne digitalne usluge
 • Globalne poslovne usluge
 • Globalna nabava

 • Napredno istraživanje materijala i sustava
 • Bioznanstvena istraživanja
 • Istraživanje procesa i kemijsko inženjerstvo