15 september 2016
Over ons

BASF streeft naar uniform beloningsbeleid voor alle medewerkers in Nederland

BASF heeft op al haar locaties in Nederland, met uitzondering van een deel van de populatie in de locatie De Meern, een uniform arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij het personeelsbeleid en de beloningsfilosofie van BASF in Nederland. BASF heeft het initiatief genomen om ook deze groep van ca. 100 medewerkers in De Meern in te passen in dit uniforme pakket.

Samen met een vertegenwoordiging van de onder de CAO vallende medewerkers wordt momenteel onderzocht hoe deze overgang tot stand zou kunnen komen.
BASF heeft aangegeven gedurende dit proces niet over een nieuwe CAO te willen onderhandelen. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

BASF benadrukt dat zij in een constructieve dialoog met alle stakeholders blijft zoeken naar een goed en gebalanceerd akkoord. Een aantrekkelijk eenduidig arbeidsvoorwaardenpakket met meer keuzevrijheid en marktconforme beloning voor alle medewerkers van BASF in Nederland staat hierbij centraal.  

Laatste update 15 september 2016