14 maart 2016
Over ons

BASF vraagt nieuwe emissienorm aan

BASF heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzocht de huidige emissie-eis voor de emissie van nikkel aan te passen. Op verzoek van Mariette Pennarts, gedeputeerde milieu van de provincie Utrecht, informeerde de omgevingsdienst op maandag 14 maart de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen hierover tijdens een ‘technisch overleg’.

In de huidige vergunning van BASF is een emissienorm vastgelegd van 1 microgram nikkel per m3. Deze norm ligt substantieel onder de Nederlandse Emissie Richtlijn en bleek in de praktijk niet uitvoerbaar te zijn, ook niet met de best beschikbare technieken (BBT). Per 1 januari 2016 reguleert nationale regelgeving (het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’) de emissienormen. Hierin is vastgelegd dat in Nederland een emissie van nikkel van maximaal 500 microgram toelaatbaar is. In Europees verband is afgesproken dat alle bedrijven met een emissie van nikkel per 2025 moeten voldoen aan deze strengere emissienorm van 50 microgram per m3. BASF zal als één van de eerste chemiebedrijven in Nederland aan deze norm conformeren.

Meer informatie is te lezen op de website van de omgevingsdienst.

 

Laatste update 14 maart 2016