11 april 2016
Over ons

Delegatie van Provinciale Staten Utrecht maakt kennis met innovaties BASF De Meern

Arnhem, 11 april 2016 - BASF De Meern ontving op maandag 11 april een delegatie van de Provinciale Staten Utrecht op haar locatie in De Meern. Sinds 1 januari 2016 is niet de gemeente Utrecht, maar de Provincie Utrecht het bevoegd gezag voor de productielocatie in De Meern. Tijdens het bezoek maakte de Provinciale Staten Utrecht, ondermeer vergezeld van gedeputeerde Mariëtte Pennarts, en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) kennis met het site management, de productielocatie en de R&D-afdeling van BASF De Meern.
"Wij zijn blij met de interesse en het bezoek van de Provinciale Staten vandaag. De komende jaren willen we door een open dialoog met onze belangrijkste lokale stakeholders, zoals buren en lokale politiek, het begrip en het draagvlak voor onze productieprocessen en onderzoeksactiviteiten verder verhogen. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit", aldus site manager Paul Evers.

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke issues
Recente ontwikkelingen over het voorstel tot aanpassing van de huidige emissie-norm voor nikkel, het productieproces, alsook de maatschappelijke relevantie van proceskatalysatoren en lopende innovaties en samenwerkingen met kennisinstituten zoals Universiteit Utrecht werden uitgebreid toegelicht. BASF De Meern levert met haar specialistische kennis op het gebied van katalysatoren samen met haar kennispartners een actieve bijdrage aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als energiemanagement en resource efficiency.

Open dialoog met omgeving
Daarnaast kwam ook de dialoog met de directe omgeving zoals Open Dagen en contact met buren van het bedrijf aan bod. Zo is er op dinsdag 12 april aanstaande opnieuw een reguliere burenbijeenkomst op de locatie in De Meern.

Over BASF De Meern
In De Meern ontwikkelt, produceert en verkoopt BASF katalysatoren die worden toegepast in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en petrochemische industrie. Katalysatoren staan aan de basis van vele chemische processen en zorgen ervoor dat chemische reacties versneld worden zodat producten zuiniger (met minder energie), schoner en/of goedkoper (minder verlies van grondstoffen) worden gemaakt. Zo´n 80% van alle producten waarmee we in ons dagelijks leven te maken hebben, zijn gemaakt met behulp van een katalysator.

Laatste update 11 april 2016