5 oktober 2017
Over ons

Geurhinder door opstart DeNOx-installatie

Op 4 oktober 2017 is na gepland groot onderhoud de DeNOx-installatie weer in gebruik genomen. Om de installatie te kunnen testen wordt deze eerst op bedrijfstemperatuur gebracht. Hierbij kan er gedurende de eerste dagen geuroverlast optreden. Dit komt doordat er nieuw isolatiemateriaal rondom de leidingen is aangebracht. Deze geur zal spoedig weer afnemen en vormt geen gevaar voor de gezondheid. Nadat de testen goed afgerond zijn wordt de installatie rond 11 oktober weer in normaal bedrijf genomen.

De DeNOx-installatie is onderdeel van de milieumaatregelen die BASF de laatste jaren heeft doorgevoerd op haar locatie. De DeNOx-installatie reinigt de afgassen en zorgt ervoor dat stikstofoxiden in milieuneutrale stoffen worden omgezet.


Laatste update 5 oktober 2017