31 maart 2016
Over ons

Nieuwe emissienorm nikkel BASF De Meern

In de huidige vergunning van BASF in De Meern is een emissienorm vastgelegd van 1 microgram nikkel per m3. Deze eis bleek in de praktijk niet haalbaar te zijn, ook niet met de best beschikbare technieken (‘BBT’). Per 1 januari 2016 reguleert nationale regelgeving (het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’) de emissienormen. Hierin is vastgelegd dat een emissie van nikkel van maximaal 500 microgram per m3 toelaatbaar is. BASF heeft bij de Omgevingsdienst NZKG een verzoek ingediend om de vergunde emissie-eis voor nikkel te verruimen tot deze emissiegrenswaarde.
 
Beoordeling aanvraag
Op 5 februari 2016 legde BASF een deel van de productie stil toen bleek dat de vergunde huidige eis van 1 microgram per m3 werd overschreden. De Omgevingsdienst NZKG bepaalde daarop dat BASF de productie van nikkelhoudende eindproducten pas mag hervatten na een besluit over de nieuwe eis. In Europees verband is afgesproken dat alle bedrijven met een emissie van nikkel per 2025 moeten voldoen aan deze strengere emissienorm van 50 microgram per m3. BASF heeft aangegeven hieraan te kunnen voldoen. Emissie-experts van de Omgevingsdienst hebben dit getoetst en goedkeuring verleend voor het aanpassen van de emissiegrens naar 50 microgram per m3.
 
Normen voor blootstelling in acht genomen
Bij het besluit over de nieuwe emissie-eis heeft de Omgevingsdienst NZKG uiteraard de normen voor blootstelling op de omgeving in acht genomen. Deze wettelijke normen zijn gebaseerd op Europese richtwaarden en zijn vertaald in Nederlandse wetgeving. Deze richtwaarden zijn voor de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

Op vrijdag 25 maart 2016 is het besluit om de emissie-eis voor nikkel te verruimen naar 50 microgram per m3 aan BASF bekend gemaakt.  Via de  website van de provincie Utrecht en de  Omgevingsdienst hebben belanghebbenden tot 6 weken na deze datum van bekendmaking (25 maart) de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken.

Laatste update 31 maart 2016