26 mei 2015
Over ons

Plan van Aanpak voor het voorkomen van spill-incidenten

Op 30 maart heeft BASF een aangepast Plan van Aanpak voor het voorkomen van spill-incidenten, emissies en blootstelling ingediend bij de overheid. In dit plan zijn de volgende zaken opgenomen:

- Prioritering bij voorkomen spill-incidenten en emissies;
- Maatregelen die op kort termijn zijn genomen (en reeds in gang zijn gezet);
- Maatregelen die op lange termijn worden genomen (nadat de veiligheidstudies van de betrokken installaties zijn uitgevoerd en het resultaat bekend is).

In de bijlage van het Plan van Aanpak zijn achtereenvolgens een incidenten analyse, installatie inspectie van de fabriek voor nikkelproducten, een aangepaste risicomatrix van BASF en de MSDS (material safety data sheet: veiligheidsinformatieblad) voor een product met nikkeloxide en een MSDS voor een product met nikkelcarbonaat opgenomen. Vanwege de ernst en de effecten van de incidenten stelt BASF voor de focus van het plan van aanpak te richten op die fabrieksdelen waarin vooral Nikkel-producten als grondstof worden gebruikt.

Conclusie: Het bevoegd gezag heeft geen bezwaar ten aanzien van de in het aangepaste Plan van Aanpak voorgestelde werkwijze.

 

Laatste update 26 mei 2015