8 februari 2016
Over ons

Productie op eigen initiatief tijdelijk stilgelegd

BASF hecht veel belang aan een open dialoog en transparante communcatie met haar directe omgeving. We willen onze omwonenden daarom informeren over het volgende:

Tijdens een onderzoek naar emissies op het BASF fabrieksterrein in De Meern is op bepaalde meetpunten een overschrijding van de vergunde emissiewaarden vastgesteld. De emissiewaarden, die op het dak van de fabriek werden uitgevoerd, bevonden zich wel beduidend onder de grenswaarden van de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER). Aanvullende metingen die op de grenzen van het fabrieksterrein plaatsvonden toonden geen afwijkende emissiewaarden.  BASF heeft op eigen initiatief besloten de productie in een deel van haar fabriek in De Meern stil te leggen.

We hebben het bevoegd gezag - de provincie Utrecht en de Omgevingsdienst - hierover onmiddelijk geïnformeerd. Een mogelijke opstart wordt eerst met het bevoegd gezag besproken.

Veiligheid en zorg voor het milieu prioritair
Veiligheid en zorg voor het milieu hebben voor BASF de hoogste prioriteit. Zowel voor onze medewerkers, alsook voor omwonenden en de omgeving.
Zo voeren we een uitgebreid milieu- en veiligheidsplan uit van enkele tientallen miljoenen euro. Dit doen we ondermeer door bijkomende veiligheidsstudies en trainingen aan ons personeel en contractoren. Daarnaast doet BASF ook tal van investeringen in haar installaties en onderhoudsprocessen.  

 

Laatste update 10 februari 2016