13 november 2015
Over ons

Reactie op berichtgeving in lokale media

BASF streeft een open en transparante communicatie na en reageert daarom op het artikel dat vanochtend in de lokale pers is verschenen. In dit artikel wordt de “historische bodemverontreiniging” op een deel van onze locatie in De Meern vermeld. Het artikel stelt hierbij ondermeer dat “BASF geen blaam treft en er geen sanering op korte termijn nodig is”.

BASF bevestigt dat het verantwoordelijk, veilig en efficiënt gebruik van afvalwatersystemen een belangrijk onderdeel is binnen haar productieproces. Daarom heeft BASF enkele maanden geleden een bodemonderzoek laten uitvoeren met als doel om haar afvalwatersysteem verder te verbeteren. Op 10 november heeft BASF van het bevoegd gezag een vergunning gekregen om -onder bepaalde voorwaarden- graafwerken uit te voeren om haar rioolwatersysteem te scheiden tussen enerzijds proceswater en anderzijds huishoudelijk afvalwater en regenwater.

De resultaten van het bodemonderzoek hebben geen impact op de gezondheid van de BASF- medewerkers en directe omgeving. Met deze reactie hoopt BASF mogelijke ongerustheid naar aanleiding van dit artikel weg te nemen.    

Laatste update 13 november 2015