10 februari 2017
Over ons

Reactie rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid

Vandaag is een rapport verschenen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende het incident van 6 februari 2015 die op onze site in De Meern plaatsvond.

BASF heeft kennis genomen van de conclusies van het rapport en wil hier dan ook graag op reageren.

De incidenten die in het verleden op de vestiging hebben plaatsgevonden zijn voor ons aanleiding geweest om significante verbeteringen door te voeren, zoals ook in het rapport naar voren komt.

Zo hebben we organisatorische wijzigingen doorgevoerd; meerdere nieuwe managers zijn aangesteld (van Site manager tot EHS en Productie) die de focus hebben verschoven naar een meer proactieve houding waarbij juist en veilig werken grondiger is verankerd en getoetst.

Tevens hebben we, naar aanleiding van het incident op 6 februari 2015, besloten om de productie op eigen initiatief volledig stil te leggen van april tot juni 2015 (hierover hebben we u destijds geïnformeerd op de burenpagina).

In die periode hebben we essentiële acties doorgevoerd om herhaling van incidenten te voorkomen. Zo zijn er veiligheidsstudies uitgevoerd naar de risico’s op incidenten met nikkelstof en zijn onze installaties aangepast.
Ook hebben we een nieuw systeem voor werkinstructies geïmplementeerd en zijn er na risicoanalyse op de werkplek aanpassingen doorgevoerd. Denk aan het sterk verhogen van het niveau van persoonlijke beschermingsmiddelen in de fabriek.

BASF heeft naast bovengenoemde acties een intern Veiligheidscultuur programma geïmplementeerd. Veiligheidstrainingen en veiligheidsprocedures zijn doorgevoerd als onderdeel hiervan.

Op het vlak van onze omgeving hebben we een intensieve communicatie met onze buren via onze burenpagina en reguliere burenbijeenkomsten. Op deze manier willen we graag transparanter zijn en de dialoog aangaan.

BASF heeft een constructieve samenwerking met de toezichthouders over de te implementeren acties en statusrapportages.

Zo heeft BASF in de afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd in modernisering van de site. Veiligheid is een continu proces en wij zullen hier dan ook in de komende jaren in blijven investeren.

Veiligheid heeft binnen BASF de hoogste prioriteit. We nemen de zorgplicht voor onze omgeving en eigen medewerkers zeer serieus. BASF benadrukt dat de nikkelincidenten binnen de fabrieksmuren plaatsvonden en geen externe impact hadden.

Laatste update 10 februari 2017