28 augustus 2018
Over ons

Resultaten BRZO-inspectie gepubliceerd

De resultaten van de BRZO-inspectie van 30 en 31 mei zijn inmiddels gepubliceerd op de BRZO-plus website. De omgevingsdienst heeft geconstateerd dat er bij BASF geen overtredingen waren van de geïnspecteerde punten.

Voor BASF heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Wij werken met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren. Bij BASF in De Meern werken we volgens de zogenaamde PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act), de resultaten van de inspectie nemen we hierin mee.

In het inspectierapport heeft het team thema’s aangegeven waarop BASF zich in De Meern nog verder kan verbeteren. De genoemde verbeterpunten zijn gericht op het beleid voor het alarmbeheer, toezicht op het consequent volgen van instructies en voorschriften, onderzoek naar basisoorzaken incidenten, opvolging verbetermaatregelen uit incidentenonderzoeken en de evaluatie van veiligheidsstudies bij het onderzoek van incidenten.

We waarderen deze bijdrage van het inspectie team en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren. De verbeterpunten worden opgepakt en in de komende periode verder geïmplementeerd.
Tijdens een volgende inspectie zullen wij aan het inspectieteam terug melden hoe wij de aanbevelingen bij ons hebben omgezet.

Het volledige rapport van deze inspectie kunt u op de BRZO-plus website terugvinden. Klik hier voor een directe link.

Laatste update 28 augustus 2018