16 april 2015
Over ons

Verslag burenbijeenkomst

De bijeenkomst van 9 april 2015 werd door 7 buren bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomst lichtte vestigingsmanager Paul Evers ondermeer de recente ontwikkelingen op de locatie toe. Hierbij kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals: de externe risico's van de locatie voor de directe omgeving, voorbeelden en het maatschappelijke belang van proceskatalysatoren, maar ook uitleg over de vele innovatieprojecten en samenwerkingsverbanden met tal van Nederlandse kennisinstellingen. "BASF voelt zich als een vis in het water in de Utrechtse kennisregio. Met een open en constructieve dialoog willen we onze lokale betrokkenheid bij de buren en omgeving verder versterken. We willen uitgroeien tot een goede, betrouwbare en belangrijke buur in het Utrechtse", aldus Paul Evers.

Risico contouren
Tijdens het eerste deel van de avond, werd stilgestaan bij de recente politieke en media aandacht rond een aantal interne incidenten. Hierbij kwamen ook de mogelijke risico's en impact berekeningen van het bedrijf voor haar directe omgeving uitgebreid aan bod. "Ik begrijp heel goed dat de recente media aandacht rond ons bedrijf een aantal buren ongerust heeft gemaakt. We nemen deze zorgen zeer serieus en werken momenteel met het bevoegd gezag aan een aangepast plan van aanpak om het aantal 'spill' incidenten binnen de fabrieksmuren structureel terug te dringen. Onze ambitie ligt hoog: we willen het bedrijf de komende maanden van een goede middenmoot naar de top tillen op het gebied van veiligheid.

Tijdens de burenbijeenkomst beantwoordde Paul Evers ook een aantal vragen van de buren over de mogelijke impact van ’worst case’ scenario’s voor de omgeving. "De kans dat er iemand binnen een zogenaamde ’risico-contour’ van het bedrijf overlijdt ten gevolge van een incident, heeft een kans kleiner dan 1 op 1 miljoen per jaar. De risico-contour, of de omgevingsruimte die mogelijk kwetsbaar is, ligt daarnaast ook binnen de terreingrens van het bedrijf. Deze berekeningen en uitgebreide analyses worden samen met allerlei interne en externe veiligheidsexperts, zoals de Omgevingsdienst, opgesteld en regelmatig geactualiseerd. De buren hoeven zich echt geen zorgen te maken over hun veiligheid ", aldus Paul Evers. De risico-contouren zijn tijdens de burenbijeenkomst toegelicht door Klaas Kramer, EHS-verantwoordelijke voor de BASF-locatie in De Meern.

Utrechtse 'innovatiehub'
Tot slot gaven twee BASF-collega's van het team Onderzoek & Ontwikkeling een algemene uitleg over het belang en de enorme toepassingsmogelijkheden van proceskatalysatoren. "Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat 80% van onze dagelijkse producten met een katalysator worden gemaakt. Katalysatoren zijn materialen die een chemische reactie versnellen of vertragen. Zij zorgen er dus eigenlijk voor dat reacties energie- en materiaalzuiniger plaatsvinden. Dat diesel 'schoon' wordt door ontzwaveling. Dat boter smeerbaar wordt en niet steeds vloeibaar", aldus R&D manager Peter Berben. BASF heeft in De Meern een team van 40 onderzoekers. Samen met het UMC is het bedrijf één van de belangrijkste werkggevers met R&D activiteiten in de Utrechtse regio. "Dagelijks werken we hier met een gedreven team aan innovaties voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld magnetisch koelen. Hiermee ontwikkelen we concrete oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals slimme energie, voedselzekerheid maar ook stedelijk wonen", benadrukt Berben.

BASF kijkt terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst. Of zoals een bezoeker vertelde: “Goed dat BASF haar buren informeert over de veiligheid en de productie. Ik weet nu veel meer over katalysatoren en stond versteld van de toepassingen!”

De eerstvolgende burenbijeenkomst zal op zaterdag 26 september plaatsvinden . Tijdens deze nationale Dag van de Chemie zet BASF De Meern haar deuren voor het brede publiek open. Volwassen en kinderen kunnen dan op een leerzame, maar ook speelse manier, kennismaken met de productieprocessen van BASF en ervaren hoe 'cool' chemie en wetenschap wel  is. Voor dit event zal ook een bijzondere auto te zien zijn. Deze zogenaamde ‘concept car’ bevat veel zichtbare chemische innovaties. Meer informatie over het programma en aanmeldingsmogelijkheden volgen later.

 

Laatste update 16 april 2015