19 april 2016
Over ons

Verslag burenbijeenkomst

Dinsdag 12 april ontving BASF in De Meern haar buren en omwonenden tijdens de reguliere burenbijeenkomst. Een kleine groep omwonenden maakte van de gelegenheid gebruik om nader kennis te maken met management en medewerkers van BASF, inzicht te krijgen in de producten die geproduceerd worden in De Meern en innovaties waar aan gewerkt wordt.

Aandacht voor onderwerpen die leven bij omwonenden
De buren mochten tijdens de introductieronde aangeven naar welke onderwerpen hun interesse uitging. Omdat de onlangs verhoogde emissienorm voor nikkel en daarnaast incidenten in het verleden tot ongerustheid in de omgeving hebben geleid, is BASF vervolgens in detail ingegaan op de achtergrond en de totstandkoming van de verruiming van de norm, mede in relatie tot huidige en toekomstige Nederlandse emissienormen.
Verder is uitgelegd wat de classificatie van BASF als BRZO-bedrijf inhoudt, aan welke (veiligheids)verplichtingen BASF in dat kader moet voldoen en welke verbeteringen en aanpassingen er zijn gedaan op het terrein van veiligheid. Daarnaast werd inzicht gegeven in hoe de controle en het toezicht door autoriteiten (Provincie Utrecht en Omgevingsdienst) plaatsvindt. Een vertegenwoordiger van de Provincie Utrecht die ook aanwezig was gaf aan wat de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen hierin zijn.

Baanbrekende innovaties
BASF in De Meern heeft naast de productieafdeling voor katalysatoren ook een grote research-afdeling die zich richt op de ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van bestaande producten en waar samen met universiteiten en kennispartners gewerkt wordt aan baanbrekende innovaties. Medewerkers van R&D gaven in dat licht een presentatie over Magnetisch koelen, een revolutionaire en duurzame technologie voor toepassing in bijv. koelkasten en airco's.

Bijdrage BASF aan lokale initiatieven en kennis
Om ook in de toekomst voldoende gekwalificeerd personeel voor kennisontwikkeling beschikbaar te hebben, sponsort BASF tal van initiatieven om jongeren te interesseren voor chemie. Medewerkers van BASF geven gastlessen scheikunde en ook voorlichting over chemie op scholen en universiteiten. Omwonenden konden kennis maken met de bijdragen die BASF op dit gebied aan lokale activiteiten levert.

Vragen en contact
Omwonenden kunnen voor vragen altijd contact opnemen met BASF via demeernhse@basf.com.
Voor vragen aan de Provincie Utrecht kan men terecht bij: accountodnzkg@provincie-utrecht.nl.

Laatste update 19 april 2016