30 april 2015
Over ons

Volgende week tests ontruimingsalarm

Op woensdag 6 mei en donderdag 7 mei wordt de jaarlijkse certificering van de brandmeld- en ontruiminginstallatie uitgevoerd. Dit betekent dat de stuurfuncties getest worden waarbij slow whoop-signalen (alarmgeluiden) hoorbaar zullen zijn. Het betreft hier een test dus er is er geen sprake van een incident of gevaar voor de medewerkers en omgeving. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. De tests worden uitgevoerd in het kader van een reguliere, jaarlijkse hercertificering van het brandmeldsysteem waarbij het automatische ontruimingsalarm wordt geactiveerd. De certificering van het brandmeldsysteem is een vereiste vanuit de vergunning. Het brandmeldsysteem voldoet momenteel aan alle gestelde wettelijke vereisten en om dit zo te houden dient er elk jaar een hercertificering plaats te vinden waarbij het ontruimingsalarm getest wordt.

 

Laatste update 30 april 2015