18 februari 2019
Over ons

Ontwerpbesluit voor de revisievergunning gepubliceerd

Vandaag is het ontwerpbesluit voor de revisievergunning van BASF in De Meern gepubliceerd op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Er zal ook een kennisgeving worden gepubliceerd in het Provinciaal blad van de Provincie Utrecht. Het ontwerpbesluit wordt 6 weken ter inzage gelegd.

In 2012 is aan BASF een revisievergunning verleend. Sindsdien hebben verschillende veranderingen plaatsgevonden, die alle afzonderlijk als verandering zijn aangevraagd en vergund. Gezien het aantal veranderingen dat sinds 2012 heeft plaatsgevonden, is in overleg met het bevoegd gezag besloten een nieuwe vergunning aan te vragen voor de gehele locatie. Hiermee zijn de activiteiten op de locatie getoetst aan de meest recente wet- en regelgeving en beschikt BASF straks over een up to date vergunning. Hierdoor is voor de overheid en voor BASF inzichtelijk hoe de huidige activiteiten van BASF voldoen aan wet- en regelgeving.

Het gehele ontwerpbesluit is te vinden op www.odnzkg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 18 februari 2019