24 april 2015
Over ons

Reactie BASF n.a.v. berichten in de pers rond stilleggen fabriek

BASF De Meern bevestigt dat het bedrijf begin april op eigen initiatief een deel van haar productie heeft stilgelegd. Deze geplande stillegging, of 'shut down', werd overigens al op de laatste gemeenteraadszitting van 12 maart 2015 publiekelijk gemaakt. Tijdens deze periode zal BASF een aantal belangrijke onderhoudswerken, structurele verbeteringsmaatregelen en verschillende bijkomende veiligheidstrainingen voor interne medewerkers uitvoeren.

Plan van aanpak
Met deze acties wil het bedrijf het aantal interne 'spill' incidenten nog verder terugdringen, in lijn met het plan van aanpak dat momenteel met het bevoegd gezag wordt besproken. "Onze ambitie ligt hoog: met deze maatregelen willen we het bedrijf van een goede middenmotor naar de top tillen op het gebied van veiligheid. De veiligheid van onze medewerkers en omwonenden is prioriteit, aldus Site Director Paul Evers.

Nog meer geplande stilleggingen te verwachten
BASF zal in de komende maanden nog verdere maatregelen implementeren, waarbij regelmatig een deel van haar productie tijdelijk wordt stilgelegd. Deze stilleggingen worden conform de afspraken steeds aan het bevoegd gezag en de Omgevingsdienst gemeld.

Laatste update 24 april 2015