23 januari 2019
Over ons

Reactie publicatie rampenbestrijdingsplan

In diverse media zijn afgelopen dagen berichten verschenen over het rampbestrijdingsplan van de VRU dat op een publieke website van de overheid is geplaatst.

BASF heeft als reactie hierop laten weten dat naleving van de wettelijke en veiligheidsregels de hoogste prioriteit heeft en we daarom constructief en transparant met de overheden samenwerken. 
BASF is van mening dat een rampbestrijdingsplan met name relevant is voor direct betrokken partijen zoals brandweer en hulpdiensten. Publicatie hiervan op internet past binnen de wet- en regelgeving.

Daarnaast werken we samen met de overheid om mogelijke crisisscenario’s voor te bereiden. Periodiek vinden er ook oefeningen plaats, al dan niet met externe betrokkenen. Verder worden we als BRZO site jaarlijks gecontroleerd op naleving van wetgeving op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de veilige opslag van gevaarlijke stoffen op het terrein. 

 

Laatste update 23 januari 2019