13 juli 2021
Over ons

Resultaten BRZO-inspectie

Op 13 en 14 april 2021 werd bij BASF in De Meern weer de jaarlijkse BRZO inspectie uitgevoerd door de inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio. Vanwege de corona-pandemie is de inspectie op een afwijkende wijze uitgevoerd. Het locatie bezoek is beperkt in tijd en in overeenstemming met de daarvoor geldende protocollen uitgevoerd. De interviews zijn grotendeels op afstand uitgevoerd.

 

Voor BASF heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Wij werken met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren. Bij BASF in De Meern werken we volgens de zogenaamde PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act), de resultaten van de inspectie nemen we hierin mee.

 

Op de twee overtredingen die werden geconstateerd is meteen actie ondernomen. Het versiebeheer in het bedrijfsnoodhulpplan (BNP) is nu eenduidig, op alle aangewezen locaties actueel aanwezig en de wijzigingen zijn ter goedkeuring overgelegd aan het Wabo-bevoegd gezag. Voor de 2 mechanische ontstekingsbronnen waarvan niet kan worden aangetoond dat deze geschikt zijn voor de ruimtes is, in samenwerking met externe specialisten, een risico-inventarisatie uitgevoerd.

 

We waarderen deze bijdrage van het inspectieteam en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren.

 

Het volledige rapport van deze inspectie kunt u op de BRZO-plus website terugvinden. Klik hier voor een directe link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 13 juli 2021