31 januari 2020
Over ons

Resultaten BRZO-inspectie gepubliceerd

 

De resultaten van de BRZO-inspectie van juni / juli 2019 zijn inmiddels gepubliceerd op de BRZO-plus website.

BRZO-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Op 12 ,13 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo,
de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio onze locatie in De Meern. Op 5 juli 2019 hebben twee inspecteurs van de inspectie SZW nog een aanvullende inspectie uitgevoerd. Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding in de categorie 3 geconstateerd, waarbij sprake is van een zeer kleine dreiging van een ongeval. Het betrof de kinbandjes van onze beschermingsmiddelen voor gasten die op een onjuiste manier waren bevestigd. BASF heeft dit meteen verholpen en ook de procedure aangepast zodat het niet meer kan gebeuren.

Bij BASF in De Meern werken we volgens de zogenaamde PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act),
de resultaten van de inspectie nemen we hierin mee. Voor BASF heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Wij werken met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren. In het inspectierapport heeft het team thema’s aangegeven waarop BASF zich in De Meern nog verder kan verbeteren.

We waarderen deze bijdrage van het inspectieteam en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren. De verbeterpunten worden opgepakt en in de komende periode verder geïmplementeerd. Tijdens een volgende inspectie zullen wij aan het inspectieteam terug melden hoe wij de aanbevelingen bij ons hebben omgezet.

Het volledige rapport van deze inspectie kunt u op de BRZO-plus website via deze link terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 31 januari 2020