27 juli 2020
Over ons

Resultaten BRZO-inspectie gepubliceerd

De resultaten van de BRZO-inspectie van april 2020 zijn inmiddels gepubliceerd op de BRZO-plus website.

BRZO-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet. Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

In de periode rond 15 en 16 april 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio onze locatie in De Meern.
Een inspectie-op-afstand deze keer, vanwege het coronavirus.

De inspecteurs controleerden onder andere de wijze waarop BASF opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande BRZO-inspectie, diverse installatiescenario’s zowel procedureel als inhoudelijk en inspectie en onderhoud van EHS-kritische (proces) installaties (met hun veiligheidskritische componenten en besturing).

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs geen overtreding.

Bij BASF in De Meern werken we volgens de zogenaamde PDCA cyclus (Plan-Do-Check-Act), de resultaten van de inspectie nemen we hierin mee. Voor BASF heeft veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Wij werken met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren. In het inspectierapport heeft het team thema’s aangegeven waarop BASF zich in De Meern nog verder kan verbeteren zoals de beschrijving van het effect van maatregelen op scenario’s. 

We waarderen deze bijdrage van het inspectieteam en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren. De verbeterpunten worden opgepakt en in de komende periode verder geïmplementeerd. Tijdens een volgende inspectie zullen wij aan het inspectieteam terug melden hoe wij deze bevindingen bij ons hebben omgezet.

De publieke samenvatting van deze inspectie kunt u op de BRZO-plus website via deze link terugvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Laatste update 27 juli 2020