10 juli 2023
Over ons

Resultaten BRZO inspectie

Op 28 maart 2023 en 4 april 2023 werd bij BASF in De Meern weer de jaarlijkse BRZO inspectie uitgevoerd door een inspectieteam van toezichthouders van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio Utrecht.  

Bij BASF werken wij met veel inzet om onze prestaties op het gebied van veiligheid continu te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat wij ook nauw samenwerken met de overheid. Inspecties zijn voor ons dan ook een belangrijke bron om ons verder te kunnen verbeteren.

Het landelijke thema dit jaar was: “lassen” in de ruimste zin van het woord. Wij hebben aangetoond dat onze werkwijze, van ontwerp tot uitvoering tot (periodieke) inspectie rondom lassen ruimschoots voldoet aan de vereisten. Het specifieke gedeelte van de inspectie vond plaats in het laboratorium. Naast veel positieve opmerkingen zijn tijdens deze inspectie ook een overtreding en een aantal afwijkingen geconstateerd. Op de overtreding die werd geconstateerd is meteen actie ondernomen. Een aantal drukvaten in het laboratorium was niet voldoende aantoonbaar volgens de meest recente regelgeving getoetst op keuringseisen. Inmiddels zijn alle benodigde acties in gang gezet om dit op korte termijn op te lossen. Daarnaast leveren de geconstateerde afwijkingen ons waardevolle verbeterpunten op ten aanzien van met name de vastlegging van de inspecties zoals wij die uitvoeren op onze laboratoriuminstallaties.

We waarderen deze bijdrage van het inspectieteam en gebruiken dit als input om onze prestaties nog verder te verbeteren. De samenvatting van het rapport van deze inspectie wordt ook op de BRZO-plus website gepubliceerd. Klik hier voor een link.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>