19 juli 2021
Over ons

Samenwerking met ARC CBBC: katalysatoren voor duurzame chemie

In 2016 is het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC) gestart: een samenwerking tussen AkzoNobel, Nouryon, Shell, BASF en in de basis de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht. Gezamenlijk wordt er gezocht naar oplossingen voor de vermindering van broeikasgasemissies, afvalstroompreventie en de ontwikkeling van efficiëntere chemische processen en materialen. Dit jaar vond het 5-jarige jubileum van ARC CBBC plaats en is de gezamenlijke belofte voor een duurzame toekomst in ontvangst genomen door onze staatssecretaris. 
 

Waar werkt BASF aan mee?

De onderzoeksfocus van BASF in het samenwerkingsverband ligt op katalyse, coatings en in het bijzonder de ontwikkeling van duurzame chemische processen. Vanuit BASF in De Meern werken collega’s mee aan onderzoek naar katalysatoren als sleutelfactor voor een duurzame chemie. Ook zijn zij, samen met Shell en diverse academische partners, betrokken in het onderzoeksprogramma rondom de activering van kleine moleculen. Denk bijvoorbeeld aan het omzetten van methaan naar waterstof zonder dat hier CO2 bij gevormd wordt of het produceren van aromaten met een lagere CO2-uitstoot.
 

Symposium Reinventing Chemistry Together

In april vond het jubileumsymposium van ARC CBBC plaats. Het symposium stond in teken van de gezamenlijke ambitie om klimaatverandering en duurzaamheidsuitdagingen aan te pakken. Onder de sprekers waren onder andere Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) en Jan Peter Balkenende (Voorzitter Dutch Sustainable Growth Coalition en Voorzitter Major Alliance), maar ook onze collega’s Robert Terörde, Peter Berben en Esther Groeneveld vanuit BASF De Meern en Derk Jan van Dijken vanuit BASF Heerenveen. Staatssecretaris Mona Keijzer nam tijdens het symposium de gezamenlijke belofte voor een duurzame toekomst in ontvangst.

NIEUWEGEIN, 22 april 2021 - Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) neemt donderdagmiddag de gezamenlijke belofte voor een schone, slimme en circulaire chemie in ontvangst op het jubileumsymposium 'Reinventing Chemistry Together'. Dit ter ere van het vijfjarige bestaan van het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Op de foto vl.n.r.: Marjan Oudeman (Chair of the Supervisory Board of ARC CBBC), Jan Peter Balkenende (Chairman Dutch Sustainable Growth Coalition and Chairman Major Alliance), Nobelprijswinnaar Ben Feringa (Chair of the Executive Board of ARC CBBC), Spinozaprijswinnaar Bert Weckhuysen (Scientific Director of ARC CBBC), Staatssecretaris Mona Keijzer, Morteza Hadian (PhD Candidate Eindhoven University of Technology), Mirjam de Graaf (PhD Candidate Utrecht University).
Laatste update 19 juli 2021